Giao thông

Tiêu chuẩn vốn của các nhà đầu tư North-South Express không giảm

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải bằng ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ruan Yucheng trả lời tại một cuộc họp báo trong quý 3 rằng đây là yêu cầu của Quốc hội và chính phủ trong nghị quyết trước đây nhằm ngăn chặn các nhà đầu tư “nắm tay kẻ thù”. vào buổi chiều. 27/9 .

Ngoài ra, nghị quyết của Hội đồng Quốc hội đã xác định rằng mọi khoản thu nhập hoặc bảo lãnh cho vay không nên khiến các nhà đầu tư phải chịu lãi và lỗ. Bộ Giao thông vận tải sẽ tư vấn cho chính phủ và Quốc hội để điều chỉnh một số tiêu chuẩn, chẳng hạn như kinh nghiệm của nhà đầu tư. Việt Nam chỉ có khoảng 900 km đường cao tốc. Nhiều nhà đầu tư chưa tham gia vào các dự án này, nhưng họ vẫn có thể là nhà đầu tư tốt. Ảnh: Võ Thành .

Người phụ trách Bộ Giao thông vận tải cho biết, các dự án đường cao tốc sẽ không được chia thành năng lực của nhà đầu tư. Quốc hội quyết định rằng Quốc lộ Bắc Nam bao gồm 11 dự án, trong đó có 8 dự án dưới dạng hợp đồng PPP được ký kết với BOT. Bắt đầu và kết thúc các dự án này đã bị đóng, vì vậy chúng không thể bị phân tách và đấu thầu lại, mất nhiều thời gian hơn.

“Chúng tôi đã tính toán hiệu quả tài chính của dự án. Không có sự phân tách các tài liệu đấu thầu”, Dong nói. -Như các ngân hàng đang siết chặt các khoản vay cho các dự án giao thông, để đáp ứng hỗ trợ kinh doanh cho các khoản vay ngân hàng, Thứ trưởng Đồng cho biết, vốn của các dự án đường cao tốc lên tới hàng trăm tỷ đồng Việt Nam, nên rất khó huy động. Bộ đã hợp tác với Ngân hàng Quốc gia về việc tài trợ cho các đoạn đường cao tốc và đề xuất một giải pháp của chính phủ để cho phép ngân hàng cung cấp kinh phí.

Nếu không có nhà đầu tư nào tham gia dự án và đấu thầu quốc gia không thành công, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo Quốc hội để quyết định đầu tư công. Thứ trưởng Đông phương nói: “Chúng tôi không chỉ nói rằng chúng tôi đang đấu thầu dự án đường cao tốc Bắc-Nam.” Vào ngày 24 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố quyết định hủy bỏ lựa chọn trước ở dạng mở. đấu thầu Trên bình diện quốc tế, các nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện các dự án 8 thành phần dưới hình thức đối tác công tư (PPP) để đạt được dự án Đường cao tốc Bắc-Nam đến Đông (2017-2020). Lý do 4: Không có nhà đầu tư nào vượt qua đánh giá sơ tuyển, một nhà đầu tư đã vượt qua 2 dự án, một dự án có 2 nhà đầu tư và một dự án có 3 nhà đầu tư đã được sơ tuyển thành công.

Bộ Giao thông vận tải thà điều chỉnh các tài liệu mời sơ tuyển cho phù hợp với định dạng của trò chơi. Các nhà thầu quốc gia chọn nhà đầu tư để thực hiện 8 dự án trên. Bộ dự kiến ​​sẽ phát hành tài liệu vào tháng Mười. Thứ trưởng Dong nhận ra rằng sự thay đổi này sẽ làm chậm quá trình thực hiện dự án, sẽ mất nhiều thời gian hơn để đủ điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, Bộ đang cố gắng rút ngắn quy trình để lựa chọn nhà đầu tư và bắt đầu dự án North-South Express vào năm tới.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like