Giao thông

ID của người đi nghỉ dưỡng sẽ được kiểm tra cẩn thận

Các quan chức của công ty đường sắt cho biết để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu trong dịp Tết và để tránh vé chợ đen, nhân viên đường sắt sẽ kiểm tra vé trước khi hành khách lên tàu. Hành khách phải có ID phù hợp với thông tin vé.

Đối với người mua vé điện tử muốn thanh toán, ngành đường sắt có thể trả tới 4 vé và khấu trừ 5% để giảm tình trạng này. Giao dịch ảo, đầu cơ và lợi nhuận. Ngoài ra, người mua vé phải có ID hợp lệ khớp với thông tin của người mua vé hoặc thông tin về tàu. Ngành đường sắt cũng cần có sự phối hợp với chính quyền địa phương để cung cấp an ninh. Trật tự và an toàn của khu vực nhà ga trong kỳ nghỉ Têt và giải quyết vấn đề đón khách trước nhà ga, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng, Gia Lâm, Thành phố Rong, Huế, Tống Hải, Nha Trang … là để truy vấn hành khách, Các ki-ốt thời gian và giá vé được thiết lập để khách hàng có thể tìm kiếm và in vé trên tàu, do đó giảm thời gian chờ đợi. Chờ đợi và xếp hàng ở cửa vào những ngày cao điểm.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like