Giao thông

1.300 cảnh sát tại Hà Nội được đào tạo về công nghệ truyền thông

1.300 quan chức giao thông vận tải phải được đào tạo về giao tiếp và văn hóa hành vi khi làm nhiệm vụ. Công việc: BaDo.

Cục cảnh sát giao thông và cảnh sát Hà Nội đã tổ chức đào tạo để nâng cao kỹ năng chỉ huy, giao tiếp và văn hóa hành vi của hơn 1.300 giám đốc điều hành và binh sĩ. Thực hiện các nhiệm vụ, cách giải quyết xung đột, phải làm gì, không nên làm gì và điều gì sẽ xảy ra trong dịch vụ hội nghị. Kết quả của khóa đào tạo được sử dụng làm cơ sở để đánh giá phẩm chất, kỹ năng và trình độ của mọi người.

Theo hiệu trưởng Daunai (Trưởng phòng Cảnh sát giao thông của Sở Cảnh sát Hà Nội), đây là khóa đào tạo để giải quyết khoảng cách chênh lệch và tiếp tục cải thiện thái độ, cách cư xử và văn hóa của cảnh sát. Ông Tang cho biết: Cũng có một số binh sĩ vi phạm mệnh lệnh, cách cư xử, thủ tục làm việc và bị kỷ luật. Ngoài ra, việc quản lý cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa sai sót ở cấp đội không nghiêm ngặt, khả năng quản lý còn yếu và quản lý công việc là không khoa học.

Bình luận Zhong Dele (Phó hiệu trưởng) Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết: “Một số cán bộ, chiến sĩ không có ý thức trách nhiệm và không có thái độ thích hợp khi tiếp xúc với mọi người, điều này đã ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người đối với cảnh sát.” Việc đào tạo được tiến hành trong ba ngày.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like