Giao thông

8 dự án BOT đường cao tốc Bắc-Nam cần hơn 1 nghìn tỷ đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố danh sách tám dự án xây dựng cho đường cao tốc Bắc-Nam đến Đông 2017-2020 dưới hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng BOT). Đó là các dự án Mai Sơn-Tuyến 45, Tuyến 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Điện Châu, Điện Châu-Bai Vot, Nha Trang-Cam Lam, Cẩm Lâm-Vinh Hao, Vĩnh Hao-Phan Thiết và Phan Thiết- Đồng Nai. Tổng vốn đầu tư của 8 dự án này ước tính là 104,07 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư giải phóng mặt bằng và nhập cư của nhà nước là 40,36 tỷ đồng. — Nhiều đường cao tốc Bắc-Nam được đầu tư dưới dạng BOT. Ảnh: Xuanhua. Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính cao nhất là Vinh Hao-Phan Thiết, với tổng chiều dài 106 km và hơn 19,60 nghìn tỷ đồng (vốn quốc gia là 8 nghìn tỷ đồng). Dự án có tổng mức đầu tư thấp nhất là 29 km từ Nha Trang-Golden Lam, với tổng số tiền đầu tư là 5,13 nghìn tỷ đồng (vốn nhà nước là 2,53 nghìn tỷ đồng). Ở một số nơi, đường cao tốc bắc-đông nam công suất cao, an toàn và tốc độ cao đang dần hình thành, kết nối các trung tâm kinh tế và chính trị, đặc biệt là ở ba khu kinh tế chính.

Tám dự án này đang được hoàn thiện để nộp báo cáo nghiên cứu khả thi, và hầu hết trong số chúng nên hoàn thành đầu tư vào năm 2021. Vào tháng 11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam. Từ năm 2017 đến 2020, dự án Đường cao tốc Bắc-Nam sẽ đầu tư 654 km, được chia thành 11 thành phần, từ đoạn Caando của Nanding đến Baioda của Shimoda, từ Cẩm Lộ ở Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế La Sơn, từ Nha Trang, Khánh Hòa đến Dầu Giàu, Đồng Nai, Cầu Mỹ Thuận 2, Tiian Giang và Vĩnh Long. Một tỷ đô la huy động phi ngân sách. Yêu cầu ban đầu để sử dụng đất là 3.700 ha, bao gồm hơn 1.000 ha trồng lúa.

Cho vay

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like