Giao thông

Chính phủ yêu cầu tính toán lại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Văn phòng chính phủ vừa công bố ý kiến ​​của Phó Thủ tướng Tinh Đình Dũng về việc thực hiện kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, nó đã đánh giá sự chậm trễ của Bộ Giao thông vận tải. Tích cực lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, và đưa ra những gợi ý về việc sử dụng đất hiệu quả trong khu vực. Tuy nhiên, kế hoạch đề xuất quy hoạch khu chức năng của sân bay vẫn chưa rõ ràng và không có định nghĩa rõ ràng về hệ thống dịch vụ dân sự và việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Đồng thời, không có sự thống nhất về kế hoạch sử dụng và phát triển quỹ đất trong khu vực sân bay hiện do Bộ Quốc phòng quản lý.

Để đẩy nhanh công việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra và tính toán lại các khu vực đất cụ thể trong khu vực sân bay được sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế. Trên cơ sở này, sân bay được chỉ định là chức năng của một sân bay dân sự, và nó cũng được sử dụng cho mục đích quốc phòng khi cần thiết. Vùng đất (hiện do Bộ Quốc phòng quản lý và sử dụng) sẽ được dành cho việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, các khu vực công cộng được sử dụng bởi dân phòng và quốc phòng sẽ được tính toán cẩn thận, cũng như quản lý và vận hành sân bay để đảm bảo an toàn và an ninh cho các hoạt động hàng không. — – Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, phê duyệt, rà soát và hoàn thiện các kế hoạch cho hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực sân bay để đảm bảo đầu tư, vận hành và sử dụng đường và bảo vệ môi trường. Sân bay Tân Sơn Nhất mở rộng về phía nam và phía bắc của công ty tư vấn Pháp.

Ngay từ tháng 3, Thủ tướng Ruan Jinfu đã quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất dựa trên đề nghị của Công. Công ty tư vấn (Pháp). Là một phần của tùy chọn này, một tòa nhà ga hành khách có diện tích 200.000 mét vuông sẽ được xây dựng ở phía nam (tức là nhà ga hiện có). Nhà ga có thể nhận 20 triệu hành khách mỗi năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 18 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Vào tháng 5, Công ty tư vấn và thiết kế kỹ thuật hàng không (ADCC) tuyên bố rằng bộ sẽ điều chỉnh kế hoạch chi tiết theo tình hình tại Việt Nam. Nói chung, ở phía bắc, ADCC về cơ bản đã giữ tất cả các kế hoạch của ADPi, cho khu vực sân golf và điều chỉnh một số vùng đất phòng thủ. Lập kế hoạch đỗ xe theo cách tuyến tính để tiết kiệm không gian mà không làm giảm số lượng chỗ đỗ xe.

Ngoài ra, ở phía bắc, do sân golf, cỏ và nhiều hồ, có khả năng thoát nước cao, thay vì đổ bê tông, chuyên gia tư vấn đề nghị xây dựng một công viên và quy định của hồ. Ở khu vực phía Nam, chuyên gia tư vấn đề nghị điều chỉnh kích thước của nhà ga T3, chỉ chiếm 120.000 mét vuông thay vì 200.000 mét vuông như kế hoạch ADPi, nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành 20 triệu hành khách mỗi năm. — vay mượn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like