Giao thông

Ra mắt cầu Thái Hà bắc qua sông Hồng

Chiều dài chính của dự án cầu Thái Hà là 2,8 km (cầu dài hơn 2,1 km; đoạn đường dài 687 m). Tổng vốn đầu tư của công ty dưới dạng BOT vượt quá 1,7 nghìn tỷ dinar.

Dự án nên được hoàn thành vào năm 2016 và các nhà đầu tư sẽ xuất hóa đơn với thời gian 19 năm và 2 tháng.

Toàn cảnh cầu sông Thái trên sông Hồng. Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải. Dự án cầu Thái Hà hoàn thành sẽ giúp cải thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông ở tỉnh Hà Nam yên bình, Thái Lan. Đây là mạng lưới cơ sở hạ tầng ở khu vực Taylor Delta từ năm khu vực. Thủ đô của Hà Nội đã đóng góp cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương của khu vực dự án. Phó Thủ tướng Huang Zhenghai cho biết tại lễ ra mắt rằng trong những năm gần đây, do đầu tư thấp và sản xuất đồng thời, điều kiện kinh tế và xã hội của tỉnh Hà Nam và tỉnh Taiping đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Đóng góp của các nhà đầu tư đã giúp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cho phép nó được kết nối đồng bộ với toàn bộ đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng cũng đánh giá cao các nhà đầu tư và tin tưởng vào sự hỗ trợ của người dân địa phương. Hoàn thành dự án đúng thời hạn tại trang web phát hành và đạt được chất lượng.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like