Giao thông

Công ty hy vọng sẽ xây dựng đường hầm ở Cổng Tân Nhất

Một công ty vừa mới đưa ra việc thuê Chính phủ để thực hiện dự án xây dựng đường hầm Hoàng Văn Thu – Nguyễn Văn Troi (quận Tân Bình) để giảm tắc nghẽn giao thông trong cửa sân bay Tân Zi. Đường hầm dài 785 mét (mở niêm phong 485m và 300 mét) bao gồm 2 làn xe cho các phương tiện có âm thanh Trương ở trung tâm thành phố.

Chi phí xây dựng ước tính là 37 tỷ đồng và được khuyến nghị trong mẫu của dự án BT (Tòa nhà – Chuyển giao). Giá trị chính thức sẽ được xác định sau khi thiết lập các dự án đầu tư nộp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công ty cũng đề xuất mở rộng con đường của các cuộc gọi Trần, thoát khỏi đường phục hồi phân tách hiện có. khu vực. Điều này sẽ tăng một con đường, sẽ tăng khả năng của toàn bộ chuỗi.

— Mở rộng là xây dựng Hoàng Văn Thu – Nguyễn Văn Troi .— Tân Nhật nóng và bị chặn nóng lớn. Gần đây, kẹt xe cũng được tổ chức vào buổi trưa .— Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu 3 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 18 triệu đồng, bao gồm: Bóng thép Y To Trương Âm thanh – Tria Street – Khách sạn – Khách sạn – Ngoài trời Thắt lưng (Tân Bình) ngân sách vượt quá 770 tỷ đồng (khoảng 394 tỷ đồng, sẽ được xây dựng ở đường Trường Sơn); tương tự như lối đi trên của Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiếm (quận đi) vượt quá 50,4 tỷ đồng .

Sân bay Tân Sangnat thường đông đúc trong giờ cao điểm. Ảnh: Duy Tran

Dự án cải tạo đường phố Hoàng Minh Giam (Công viên Gia Đình Duan tại Đào Duy Anh và phần sự nghiệp đường phố Quang Đồng hiện có), tổng vốn đầu tư vượt quá 166 tỷ đồng (nơi giấy phép cho trang web này là 1375 Yicille ).

Dự án tăng đường Hoa Thắm từ Cong Street Hoa (liền kề với khu vực de Tân Bình), trụ sở chính là 255 tỷ đồng (Thủ tục hải quan đất là 19 tỷ), và ở Thang Cộng hòa N ° Cransc Hoàn đã được cải tạo ở Long Street, với ngân sách 1,43 tỷ lỗ (phòng là 104 tỷ đồng). — Huang.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like