Giao thông

Nhà để xe được cứu thoát trực tuyến

Người đại diện của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, kể từ ngày 1 tháng 7, cơ quan chính thức vận hành phần mềm dịch vụ công cộng trực tuyến để đăng ký tuyến hành khách cố định theo địa chỉ sau: https: / //tuyenvantai.mt.gov.vn. Điều này nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin, cải cách người dân và các thủ tục hành chính của công ty.

Gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị xe khách. Bản đồ tuyến được dựa trên sự phân phối các đột quỵ xuất khẩu và đăng ký cục bộ. Kết quả của ứng dụng, thao tác và thông báo, được thực thi trên phần mềm.

— Trạm xe buýt ngầm (Hà Nội). Ảnh: Anh Duy .

– Theo bộ phận giao thông, 124.560 đơn vị vận chuyển thương mại sẽ dễ dàng ghi nhận và quá trình xử lý hồ sơ viết tắt là 7 ngày đến 3 ngày. Các dịch vụ công cộng trực tuyến cũng hỗ trợ cơ quan quản lý, cung cấp giấy phép kinh doanh để vận chuyển và huy hiệu cung cấp và logo xe hơi.

— Một năm trước, Bộ Giao thông vận tải đã cập nhật và quét tuyến đường hành khách cố định của cấp quốc gia, hỗ trợ 63 Giao thông vận tải Bộ cập nhật bản đồ xe theo thẩm quyền quản lý địa phương.

—. Ngành giao thông vận tải cung cấp 254 tuyến dịch vụ công cộng, bao gồm 90 (dịch vụ cho phép thanh toán hoạt động và nhận cơ quan hành chính) và 164 dịch vụ công cộng 4 (giao dịch trực tuyến được ủy quyền trực tuyến và nhận kết quả của ngôi nhà). Bộ có kế hoạch thêm dịch vụ trực tuyến cấp 4 cấp 4 vào cuối năm nay, đối với người dân, doanh nghiệp.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like