Giao thông

Ngăn chặn nhiều chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh

Theo giao thông đường sắt Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh – Đường Đà Nẵng, 2 / SE22 đến ngày 15 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang có tàu đôi SNT2 / SNT1; Thành phố Hồ Chí Minh – Một số tàu SPT1 / SPT2 ngừng chạy đến ngày 15 tháng 7.. Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. Những tàu này không muốn khách dịch các yêu cầu địa phương.

Trạm Sài Gòn tháng 2 năm 20211 đào tạo khách hàng. Ảnh: Quỳnh Trần.

– Khách hy vọng sẽ trả lại vé vào hội đồng quản trị để ngừng chạy để trả tiền cho chuyến tàu trong một chuyến tàu ngắn và miễn phí.

– Ở miền Bắc, bắt đầu từ tháng Sáu 25, Ngoài khách đến từ Hà Nội-Sea Phong LP5 cũng sẽ thực hiện các tàu nông tại đường sắt Hà Nội. LP6 nâng hai chiếc thuyền vào giai đoạn này vì số lượng khách đã bắt đầu tăng lên. Báo cáo y tế báo cáo, đeo mặt nạ trong suốt quá trình và hạn chế các xe tải của xe, khi nó không thực sự cần thiết.

Có được hàng trăm covid-19 tại Hà Nội. Ngành đường sắt đã tạm dừng tất cả các sóng biển Hà Nội và nhiều tàu địa phương khác, như Hà Nội – Cai Cai, Hà Nội – Đồng Shi …, chỉ có những chiếc thuyền hiện tại.

— Nam Nam Nam 17 tháng 17 bước vào một lời mời SE7 / SE8 để tăng SE3 / SE4 tàu biển.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like