Giao thông

Đường cao tốc Đà Nẵng – Tổng hợp thu phí từ tháng 1/2020

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ngày 25/12 cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép thu phí từ km0 đến km131 + 500 đối với toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-chung. Tài xế sẽ căn cứ vào số km đã đi của từng nhóm phương tiện – mức thấp nhất áp dụng cho nhóm phương tiện thứ nhất (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn Tuy vay-Đường Phong Thử với phí toàn tuyến tối đa là 20.000 đồng Chi phí toàn tuyến là 200.000 đồng.

Đối với đoàn xe lớn nhất (xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40 fit) mức phí tối thiểu là 50.000 đồng và tối đa là 790.000 đồng Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Châu Tổng chiều dài đường cao tốc hơn 130 km Ảnh: XH .

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Châu dài hơn 130 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là khoảng 3400 tỷ đồng Dự án gồm 2 hợp phần: km0 do JICA tài trợ Phần + 000-km65 + 000 đã được triển khai và xuất hóa đơn từ ngày 2/8/2017

Phạm vi km65 + 000 đến km131 + 500 do Bank Capital tài trợ đã được khai trương vào đầu tháng 9/2018, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phí do chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like