Giao thông

Dự kiến ​​đầu tư 8 dự án đường cao tốc Bắc-Nam vào ngân sách quốc gia

Vào ngày 14 tháng 5, dưới sự ủy quyền của chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất với Quốc hội 8 điều chỉnh chính sách đầu tư cho các dự án đường cao tốc Bắc-Nam, cụ thể là đầu tư công (PPP). Các dự án ở tám tiểu bang bao gồm các phần sau: Maishan-Route 45, Highway 45-Enjisen, Enji-Dianzhou, Dianzhou-Whitewater, Nha Trang-Jinlan, Jinlan-Ronghao, Ronghao -Phan Thiết, Phan Thiết-Dau Giay .

Theo báo cáo của chính phủ, cho đến nay, thiết kế kỹ thuật và dự toán chi phí của dự án tốc độ cao đã cơ bản hoàn thành. Phá rừng ở các tỉnh này đã đạt hơn 70%. Các dự án chuyển đổi sang đầu tư công có thể bắt đầu xây dựng vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2022.

Đồng thời, các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn nếu tiếp tục triển khai dưới hình thức PPP. Rất khó để gây quỹ tín dụng. Nếu điều kiện thuận lợi không được cung cấp trước giữa năm 2021, dự án sẽ không được hoàn thành theo tiến độ mà Quốc hội yêu cầu.

8 dự án PPP trên đường cao tốc Bắc Nam, tổng số vốn là 118,716 tỷ đồng. Hình thức đầu tư công sẽ giảm chi phí lãi vay dưới hình thức ngang giá sức mua khoảng 19.223 tỷ đồng, và giảm dự phòng khấu hao do tăng tốc. Tổng mức đầu tư của 8 dự án điều chỉnh là khoảng 99,493 tỷ đồng. VND (trong đó 55 tỷ đồng được Quốc hội xác định trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), còn lại 4.493 tỷ đồng sẽ được chính phủ phân bổ cho các bộ phận và tổ chức của kế hoạch đầu tư vào giữa năm 2021. Ngành vận tải vào năm 2025, đường cho vay Lasang-Tui, sẽ được kết nối với dự án đường cao tốc Bắc-Nam đang diễn ra. Ảnh: Võ Thành .

Chính phủ ước tính rằng việc chuyển đổi đầu tư theo hình thức PPP sang vốn ngân sách sẽ khuyến khích chi đầu tư công, khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng và tạo cơ hội việc làm cho người dân. Lao động, đặc biệt là các công ty xây dựng quốc gia. Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội trong vài năm tới.

Tại Hội nghị xác minh quốc lộ Bắc Nam diễn ra vào ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Kwong Hùng, Tổng Giám đốc Bộ phận Tín dụng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, cho biết các doanh nhân trên cả nước có năng lực xây dựng nhưng năng lực tài chính hạn chế, và rất khó thuyết phục các ngân hàng xã hội hóa. Dưới hình thức cho vay lên tới 5 nghìn tỷ đến 10 nghìn tỷ đồng Việt Nam cho dự án đường cao tốc Bắc Nam. Hiện tại, số dư tín dụng của các dự án giao thông BOT là khoảng 102 nghìn tỷ đồng. Trong số 116 dự án BOT, 59 dự án đã không tuân thủ kế hoạch tài chính và không trả đủ tiền vay ngân hàng. Nhiều dự án có khả năng trở thành nợ xấu. Các tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định an toàn và giảm việc sử dụng vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn.

“Dự án Đường cao tốc Bắc-Nam cần đầu tư, vì vậy các khoản vay ngân hàng có thể vượt quá tuyên bố của Ruan Guoxiong:” Trong môi trường hiện tại, việc chuyển đổi đường cao tốc công cộng và tư nhân theo hướng Bắc-Nam thành đầu tư công là rất cấp bách và thiết thực. .

Theo người phụ trách Bộ Giao thông vận tải, cơ quan này đã tích cực xây dựng các kế hoạch và thủ tục liên quan. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, đang chuẩn bị khởi công 8 dự án tốc độ cao. Chuyển đổi hình thức đầu tư

— Đường cao tốc Bắc-Nam Dự án là một dự án đầu tư ưu tiên quốc gia lớn từ năm 2017 đến 2020, bao gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án. Loại hợp đồng BOT là hợp tác công tư (PPP) .

Năm 2019, Bộ Giao thông vận tải Tuy nhiên, kể từ đó, vì “số lượng nhà đầu tư vượt qua lựa chọn trước không lớn và khả năng cạnh tranh không cao”, lựa chọn trước đã bị hủy bỏ. Cuối năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải lại tiến hành sơ tuyển cho các nhà đầu tư quốc gia của dự án. Cho đến nay, chu kỳ sơ tuyển đã hoàn tất. Tháng 3 năm 2020, chính phủ tuyên bố sẽ đề xuất Bộ Tài chính và Quốc hội phê duyệt 8 dự án đường cao tốc Bắc-Nam và các dự án hợp tác công tư (PPP) đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. Đầu tư cho đầu tư công. Duane Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like