Giao thông

Chuyến tàu Cát Linh-Hà Đông hoạt động như thế nào?

— Để chuẩn bị đưa vào vận hành tuyến đường sắt nhẹ Cát Linh – Hà Đông, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã tuyển 681 lao động Việt Nam, trong đó có 201 người được đưa sang Trung Quốc học tập. Tất cả những công nhân này đã hoàn thành khóa đào tạo lý thuyết và đang chờ thực hành trực tuyến.

Trong số 681 nhân viên, sẽ có 651 nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động của dự án và 30 nhân viên quản lý.

Trong giai đoạn đầu của mỗi yếu tố kỹ thuật của dự án chạy thử, nhân viên của tổng thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm chính. Trong giai đoạn hai của vận hành thử nghiệm toàn bộ dây chuyền, các nhân viên Việt Nam sẽ được đưa vào phục vụ và sẵn sàng vận hành chính thức.

Khung pháp lý cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam — Lần đầu tiên Việt Nam khai thác tuyến đường sắt đô thị, do đó, khung pháp lý cho phương thức vận tải mới này đang được hoàn thiện. —— Bộ đường sắt đã xây dựng 3 luật, 17 thông tư và 3 tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan. Việc kiểm tra, cấp giấy phép khai thác tàu hàng không đúng quy định; người lái tàu phải qua đào tạo phù hợp và làm phụ lái 2 năm mới được tham gia sát hạch và cấp chứng chỉ chuyên môn.

Ngoài ra, Hà Nội đang xây dựng quy chế xử lý công tác bảo trì tuyến đường. Đường sắt Cát Linh-Hà Đông được UBND Thành phố phê duyệt vào tháng 8. Video: Chạy thử các yếu tố kỹ thuật. .

Đoàn vay

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like