Giao thông

Tổng thầu chỉ trích việc đưa nhân sự trái phép vào Cát Linh-Hedong

Chiều ngày 12/8, Ủy ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, sau sự cố, tổng thầu Trung Quốc đã tổ chức cho cán bộ, công nhân và người nhà đi tàu hỏa Linh Linh. -Các đơn vị Hà Đông đã tổ chức một cuộc họp đánh giá và bị chỉ trích nặng nề.

Cát Linh – Vào ngày 9 tháng 8, tuyến đường sắt Hà Đông đã được thử nghiệm. Ảnh: Giang Huy

Ban quản lý dự án yêu cầu tổng thầu tập trung vào công việc triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt, và ngay lập tức dừng việc gửi nhân viên không có chức năng hoặc trách nhiệm lên tàu. Công việc theo kế hoạch không được lên kế hoạch và tổng thầu phải báo cáo với ủy ban quản lý dự án đường sắt và được phê duyệt trước khi thực hiện. Việc sử dụng và tiết lộ các tài liệu và thông tin liên quan đến dự án phải đáp ứng các điều kiện hợp đồng.

Trong cuộc họp, tổng thầu phải chịu trách nhiệm về các sự cố trên và đồng ý không làm lại. Thẻ lên máy bay được cấp ngày 8/11.

Ủy ban quản lý dự án đường sắt đến từ nhiều người sử dụng thẻ lên máy bay có in chữ Trung Quốc để thử tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Sáng ngày 11/8, tổng thầu đã tổ chức các hoạt động công đoàn tại trụ sở và bắt đầu làm theo và khuyến khích các quan chức. Nhân viên phấn đấu để đạt được kế hoạch và mục tiêu dự án hàng năm. Để kích thích tinh thần của nhân viên tổng thầu, nhân viên tổng thầu đã tự nguyện mời tổng thầu cán bộ và nhân viên cùng đi với họ trên tàu. Có 200 tàu thử nghiệm hoạt động có kinh nghiệm, trong đó có 40 người từ Trung Quốc. Để tạo điều kiện cho nội trú Trung Quốc và kiểm soát đúng người, đơn vị in thẻ song ngữ. Thẻ có giá trị lưu hành nội bộ vào ngày của dự án.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành xây dựng toàn bộ tuyến đường, đạt hơn 96%, hơn 95% thiết bị được nhập khẩu và lắp đặt đầy đủ, chiếm khoảng 85%.

Vào tháng 8, tổng thầu Trung Quốc đã điều chỉnh từng bộ phận lắp đặt, công việc cấp điện và cấp điện cho toàn tuyến, đoàn tàu nên kiểm tra hoạt động của toàn bộ tuyến trước cuối tháng này. Trong vòng 3 đến 6 tháng, tàu chạy không tải để hiệu chuẩn hoàn toàn. Dựa trên kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ quyết định khi nào đưa tàu vào sử dụng thương mại.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like