Giao thông

Thành lập 5 trạm cảnh sát giao thông đường sắt

Đây là một trong những nội dung của Đề án “Tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt” vừa được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Trạm cảnh sát giao thông sẽ được bố trí ở năm nhà ga chính. Ảnh minh họa: Bá Đô .

Nhiệm vụ của Trạm là phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh trong khu vực nhà ga; tiếp nhận và giải quyết các vụ việc chuyển đến trên tàu.

Đề án cũng đề cập đến việc đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện làm việc cho 500 cán bộ, chiến sĩ của quân đội. Ngoài mức lương hiện hưởng và các khoản lỗ tự nhiên hàng năm, Bộ cũng sẽ bổ sung thêm khoảng 110 đến 300 cán bộ, chiến sĩ theo lộ trình đề án trong thời gian 5 năm (2013 đến 2017). Cảnh sát giao thông đường cao tốc, đường sắt: “Sở này sẽ trực tiếp quản lý, dẫn dắt 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt”. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Tại các Công an tỉnh, thành phố có đường sắt, ngoài tiêu chuẩn chung, đề án còn bổ sung thêm tiêu chuẩn “có điều kiện phức tạp về an toàn giao thông đường bộ”, lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt vừa được thành lập. .

Được sự hỗ trợ của Cảnh sát khu vực, khi tình hình phức tạp có thể thành lập Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Công an huyện, thành phố, thành phố trực thuộc Tỉnh) theo ủy quyền của Trưởng Công an địa phương, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt trực thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Có trật tự, cơ động cao (Công an huyện) để đảm bảo ATGT đường sắt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like