Giao thông

Hà Nội báo cáo Ban Thư ký Dự án Cát Linh-Hedong

Đầu tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Vì vậy, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải đã chủ động bàn bạc các nội dung liên quan đến công tác nghiệm thu dự án, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện dự án.

Tuy nhiên, do sự cố kỹ thuật nên chủ đầu tư là Bộ GTVT và tổng thầu không thống nhất được việc đăng ký, nghiệm thu và chuyển giao. Tại dự án này, tiến độ bàn giao, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông liên tục bị chậm do chủ đầu tư và tổng thầu (Thường vụ Thành ủy) không cam kết. Chưa có lịch trình vận hành thương mại tuyến tàu điện ngầm Cát Linh – Hà Đông. Ảnh: Ngọc Thanh.

Hà Nội cho rằng, khó khăn hiện nay của dự án nằm ở khả năng của các bộ, ban ngành liên quan. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo Ban Bí thư Trung ương về những vướng mắc nêu trên và trưng cầu ý kiến. Thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận hành và khai thác hệ thống giao thông công cộng nói trên; thu và trả các khoản vay mới để thực hiện dự án.

Trước đó, vào tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo kế hoạch xử lý nợ 98 triệu đô la Mỹ cho Ủy ban nhân dân thành phố. Dự án Đường sắt Cát Linh-Xiadong. Đây là khoản vay cho hệ thống soát vé tự động, thiết bị bảo dưỡng đoàn tàu, mua đầu máy và đào tạo nhân viên.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác nhận rằng khoản vay 98 triệu đô la Mỹ nêu trên, tương đương với 2.306 tỷ đồng dự án Cát Linh-Hà không vượt quá hạn mức cho vay của thành phố. Hà Nội sẽ bố trí nguồn trả nợ gốc (98 triệu đô la Mỹ) và lãi vay (trên 30.000 đô la Mỹ) trong ngân sách hàng năm để đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn (đến hạn trả nợ là tháng 9/2032). .

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2009. Tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức do Chính phủ Trung Quốc cung cấp vượt quá 550 triệu USD (khoảng 8,8 nghìn tỷ đồng). Và vốn quốc gia tương đương.

Dự án bắt đầu vào tháng 10 năm 2011, và mục tiêu là hoàn thành vào tháng 6 năm 2014 một năm sau khi vận hành chính thức, nhưng dự án sau đó đã bị hoãn lại đến tháng 6. / 2016, rồi tiếp tục lùi đến cuối năm 2016, cuối quý II / 2017. Sau khi tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 868 triệu đô la Mỹ (18 nghìn tỷ đồng), dự án sẽ được hoãn lại đến tháng 10 năm 2017, sau đó hoãn sang tháng 2 năm 2018, cuối năm 2018.

Tháng 9 năm 2018, dự án được đưa vào vận hành thử nghiệm và Hoãn hoạt động đến tháng 4/2019 nhưng vẫn tiếp tục lỡ hẹn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like