Giao thông

Chính phủ kêu gọi ba bộ xây dựng đường thử dài 1 km

Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lựa chọn một số dự án. Đường, tổ chức thi công thử nghiệm. 1 km đường.

Công trình thử nghiệm này sẽ được dùng làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh giá xây dựng và dự toán đầu tư trong dự án sau khi hoàn thành các tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Và giá xây dựng.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi sơ bộ Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam và đường vượt lũ. Vụ việc ngăn chặn tại TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3. -Việt Nam đang chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường cao tốc. Ảnh: Dan.

Tháng 10/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc rà soát, điều chỉnh hệ thống dự toán chi. Chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Cụ thể hơn, để thẩm định giá thành thực tế của các dự án giao thông đường bộ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng – Quy hoạch và Xây dựng. Bộ Đầu tư đã lựa chọn một số dự án đầu tư xây dựng đường và bố trí cho việc xây dựng thí điểm một km đường.

Trên cơ sở thực tế của các tuyến đường thí điểm nêu trên, ba Sở cùng nhau xây dựng, điều chỉnh hệ thống dự toán và chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo đúng giá thành thực tế, tránh thất thoát, lãng phí.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ sau khi tiêu chuẩn mới được xây dựng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like