Giao thông

Dừng thu phí Quốc lộ 1K qua Đồng Nai

Ngày 26/10, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án cải tạo, hiện đại hóa quốc lộ 1K từ km12 đến km12, thuộc địa phận 31/10, tỉnh Đồng Nai – Bình Dương – TP.HCM đã được thông qua.

Hiện tại dự án vẫn chưa được rà soát để xác định thời gian thu phí chính thức. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn yêu cầu các đơn vị dự án dừng thu phí từ 3h. 31 tháng 10. Sau khi xem xét, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ quyết định có tiếp tục thu phí dự án hay không.

Trong thời gian thu phí, đơn vị dự án phải hoàn trả tiền phí hàng tháng, áp dụng đối với các chủ xe đã mua sắm và tổ chức lao động theo quy định.

Quốc lộ 1K dài 10 km là một trong những tuyến giao thông huyết mạch phía Đông Nam Bộ, kết nối 3 vùng: TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai (Đồng Nai).

Trong tháng 10, nhiều dự án BOT đã phải tạm dừng thu phí để chờ phê duyệt, như Quốc lộ 2 qua Vĩnh Yên và Quốc lộ 20 (J.) tại tỉnh Đồng Nai.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like