Giao thông

Nhiều trang web bán vé tàu không hợp lệ với giá cao

Theo công ty đường sắt, một số hành khách phản ánh chi phí mua vé từ trang web bán vé tàu cao gấp 4 đến 5 lần giá vé của ngành đường sắt. Các trang này trùng tên miền với trang chính thức nên một số hành khách, đặc biệt là người nước ngoài đã hiểu nhầm website của ngành đường sắt và mua vé với giá cao.

Ví dụ, trên trang web http: // Đường sắt Việt Nam .., giá vé tàu đến điểm du lịch quốc gia được hiển thị bằng đô la Mỹ, cao hơn giá vé chính thức.

Không phải là trang web chính thức bán vé phà giá cao. Ảnh: Dan. – Một cán bộ của công ty đường sắt cho biết, vé do hành khách mua trên trang web giả mạo không hợp lệ nên hành khách sẽ không thể lấy những vé này. — Để tránh gây thiệt hại cho hành khách, ngành đường sắt đẩy mạnh hình thức bán vé điện tử trên website riêng (http://dsvn.vn). Ngoài ra, hành khách có thể đến ga mua vé hoặc liên hệ tổng đài tại nhà ga chính.

Theo Tổng công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện có hơn 263.000 chỗ tại ga Bắc Nam trước thời điểm chuyển tàu Tết. Trang web đường sắt. Trong đó, có hơn 12.500 chỗ từ Sài Gòn, Biên Hòa đi Hà Nội, Vĩnh Hòa, Hà Nội, sau Hội xuân có khoảng 51.000 chỗ từ Hà Nội, Phú Lee, Nam Định, TP Vinh đến Sài Gòn Biên Hòa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like