Giao thông

Cầu truyền bị hư hỏng

Cầu Hualu People. Ảnh: Đ.H

Cây cầu này nằm ở huyện Kỳ Trinh, nó dài 144 m và rộng 4,6 m. Đây là một dự án phân phối lũ lụt và có thể ngăn thành phố phía Nam khỏi lũ lụt từ các nước Anh. Thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Non Sơn

Dự án bắt đầu vào năm 2016 và được hoàn thành một năm sau đó, chờ đợi để được chấp nhận và giao cho chính quyền. Tuy nhiên, đáy của bề mặt dầm hiện có nhiều lỗ hơn với đường kính từ 20 đến 60 cm, và nhiều lõi thép gỉ được lộ ra bên trong. Độ dày của lớp bọt trơ đo được ở một số nơi là 40 đến 50 cm.

“Ba ngày trước, tôi thấy nhà thầu TẠO người đã đặt xi măng lên các vết nứt và lỗ hổng. Cấp trên không thể xử lý các vật liệu ban đầu. Hy vọng chính quyền sẽ kiểm tra chúng, một người dân nói:” Họ được yêu cầu sửa chữa chất lượng của nó. Và không thể sửa chữa nó như thế.

Một số nơi dưới cây cầu bọt trơ xuất hiện Ảnh: Đ.H

Ông Trần Nam Vũ, đại diện (chủ đầu tư) ban giám đốc Khu kinh tế Hà Tĩnh, cho biết ông đã ghi lại cây cầu giữa người dân Hòa Lộc Thất bại và tiết lộ nền tảng của nó. Dầm gia cố thép của một số nắp. Lý do là đơn vị xây dựng bê tông không thể đảm bảo rằng xi măng sẽ không dính vào các thanh thép và mất kết nối chịu lực. Theo ông Vũ, trách nhiệm chính là xây dựng Đơn vị. Ban giám đốc Khu kinh tế Hà Tĩnh sẽ mời đơn vị tư vấn giám sát và thiết kế để đánh giá lại tình trạng của cầu Hòa Lộc.

“Nếu không có giải pháp hoặc giải pháp nào không thể được đảm bảo, các nhà đầu tư sẽ thực thi kế hoạch. Nhà thầu đã phá hủy dự án để được xây dựng lại, “Vũ nói.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like