Giao thông

Việt Nam vay thêm 250 triệu USD cho đường Cát Linh-Hà Đông

Ngoài việc chấp nhận vay bổ sung, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ GTVT tổ chức điều chỉnh dự án và phối hợp với các bộ liên quan thẩm định điều chỉnh để tăng tổng mức đầu tư theo quy định. . Trên cơ sở này xác định cụ thể số vốn tương đương hoàn thành và tổ chức thực hiện phù hợp với tiến độ dự án.

Chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án để dự án được đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Đề xuất điều chỉnh đầu tư của Cat vào Đường sắt Hedong vượt quá 300 triệu đô la Mỹ. Ảnh: VOV

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thanh toán các nguồn vốn vay theo quy định tại hai Hiệp định tín dụng đã ký với Trung Quốc.

Tàu trên cao 13 km từ Cát Linh đến Hà Đông, khổ 1435 m, có 12 ga hàng không, trang bị 13 đoàn tàu, tần suất mỗi ca khoảng 2 phút / chuyến, tốc độ trung bình 35 km / h / Giờ.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội-Hạ Đông trên cao của Cát Linh Hiệp định đầu tư cho vay hỗ trợ phát triển chính thức của Trung Quốc trong khuôn khổ năm 2008.

Tổng mức đầu tư của dự án ban đầu là 552,86 triệu đô la Mỹ, bao gồm vốn vay của Trung Quốc và Việt Nam Quỹ ngang hàng. Sau một thời gian thi công, đến đầu năm 2014, các bên liên quan đã đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 528,6 triệu USD lên 860,8 triệu USD (tăng 3,1518 triệu USD so với mức đầu tư ban đầu). Các khâu điều tra, thiết kế của nhiều dự án không chính xác.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like