Giao thông

Chuyên gia yêu cầu làm rõ chủ đầu tư dự án PPP

Tại hội thảo “Bình luận về Đạo luật đầu tư theo mô hình PPP” diễn ra ngày 6/5, ông Dương Đăng Huệ, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã đề nghị ban biên tập làm rõ những quyền này. Các nhà đầu tư có dự án PPP. Một số tài liệu của chính phủ chỉ ra rằng nhà đầu tư là chủ sở hữu của dự án, nhưng dự luật mới nhất thì không. -Công ty dự án đã bỏ bao nhiêu công sức mà không được xác định là chủ sở hữu? Đây là vấn đề rất quan trọng liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp. Đề nghị làm rõ công ty chủ sở hữu có quyền điều hành dự án hay không, điều hành và vận hành dự án ”, ông Huệ nói.

Trái ngược với ý kiến ​​này, ông Huệ cho rằng luật sư Lê Đình Vinh (Trung tâm Trọng tài Quốc tế) cho rằng, dự án PPP có nhiều hình thức. Có nhiều loại, có dự án do nhà đầu tư bỏ vốn, có dự án thương mại trên tài sản nhà nước, có loại đầu tư khác như BOO, doanh nghiệp hoàn toàn đầu tư và vận hành, tức là sở hữu.

Theo ông Vinh Có ý kiến ​​cho rằng, hình thức PPP xuất phát từ mục tiêu công, nghĩa là Nhà nước không có đủ vốn, gọi là đầu tư tư nhân, Luật PPP không công nhận ai làm chủ các dự án này Ảnh: Bá Đô.

Về chia sẻ rủi ro của các dự án PPP, luật sư Lê Đình Vinh Đánh giá cho rằng Đạo luật PPP tạo cơ chế cho quốc gia chia sẻ nguồn thu giảm với nhà đầu tư dự án, nói cách khác là vì lợi ích công bằng, ông Vinh cho rằng cơ chế chia sẻ nguồn thu với quốc gia chỉ nên áp dụng cho một số dự án. Lợi thế về tăng trưởng thu nhập không áp dụng cho các dự án ở vùng sâu, vùng xa … Đây là biện pháp ưu đãi để thu hút nhà đầu tư. – Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bahe Dangqiao BOT cũng đồng quan điểm, cho rằng khi dự án Khi tăng doanh thu, công ty sẽ chia sẻ lợi nhuận với quốc gia, tuy nhiên, khi giảm doanh thu, quốc gia sẽ chỉ chia sẻ lợi nhuận với công ty khi có những thay đổi bất hợp lý về kế hoạch và chính sách của dự án, ông đề nghị hai bên nên cân nhắc dựa trên doanh thu thực tế. Đảm bảo công bằng.

Ngoài ra, ông Thiệu nêu vấn đề chi phí dự án PPP được Bộ GTVT hạn chế theo quy định của pháp luật về PPP, quy định hiện hành về mức trần có được thay đổi theo quy định của pháp luật hay không. – – Luật sư Nguyễn Tiến Lập ( Trung tâm Trọng tài Quốc tế) cho biết, nhiều nước kết luận rằng hơn 60% dự án PPP không đạt được mục tiêu kỳ vọng, so với đầu tư công (bao gồm cả hiệu quả tài chính, chất lượng, công nghệ) thì các nước không còn mặn mà với hình thức này. Về bản chất, PPP không phải là huy động vốn tư nhân mà thông qua nguồn vốn xã hội hóa của ngân hàng, nếu ngân hàng mất khả năng thanh toán thì rủi ro chuyển về nước. – Ông Lập đề nghị khi quyết định mua hình thức PPP nên lập dự án đầu tư công. So sánh ở giai đoạn tiền khả thi, ngoài ra, nhà đầu tư nên bỏ quy định dự án do nhà đầu tư đề xuất để phòng ngừa tiêu cực tham nhũng. – Dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang thẩm tra. Trung Quốc, và sẵn sàng được xem xét và thông qua tại kỳ họp Quốc hội năm 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like