Thường thức

Tại sao vụ nổ lớn không có thời gian?

Không gian là nơi tồn tại vật chất. Để có được Vụ nổ lớn, vật chất là cần thiết. Do đó, vật chất tồn tại trước Vụ nổ lớn, có nghĩa là không gian tồn tại trước Vụ nổ lớn. .

– Về thời gian, thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng, chúng ta có thể đặt nó về 0 bất cứ lúc nào, giống như Chúa Kitô. Do đó, chúng ta có thể đặt thời gian biểu trước “vụ nổ lớn”. Do đó, chúng ta không thể nói rằng vụ nổ của Vụ nổ lớn sẽ tạo ra không gian và thời gian.

Để có thể có được các hành tinh và thiên hà như ngày nay, vụ nổ lớn là cần thiết, vì vậy để có được vụ nổ lớn, bạn cần vật liệu, vậy vật liệu này đến từ đâu? Trước Big Bang, vấn đề này như thế nào? Tại sao Big Bang không xảy ra sớm?

Cho đến nay, hầu như tất cả các nhà khoa học đều xác nhận rằng vũ trụ được hình thành bởi Vụ nổ lớn. Vì vậy, câu hỏi là trước khi vụ nổ lớn?

Độc giả có câu trả lời cho câu hỏi Hồ Cẩm Nhung của bạn, vui lòng đăng trong phần “Nhận xét của bạn” bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, độc giả có thể gửi nó đến Khoahoc@vnexpress.net

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like