Thường thức

Nam châm sẽ được đẩy khi rơi vào tấm đồng

Nếu bạn đặt một nam châm từ tính mạnh lên một tấm đồng, những điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Nam châm sẽ giảm tốc trước khi rơi xuống bề mặt của tấm đồng. Theo “Cơ học phổ biến”, chuyến bay của nó rất giống một tấm đồng tạo ra lực từ, đẩy lùi nam châm.

Bản thân lá đồng không có từ tính. Tuy nhiên, khi nam châm đến gần, các electron trên bề mặt của lá đồng di chuyển theo vòng tròn. Cơ chế của sự tương tác này được giải thích bởi luật cảm ứng và luật Lentz của Faraday. Để chống lại sự hấp dẫn của nam châm, các electron tạo ra từ trường riêng của chúng trong một khoảng thời gian ngắn, do đó làm chậm sự rơi của nam châm.

Trong video, khi nam châm rơi qua cuộn dây đồng, nó không được kết nối với cuộn dây kín trong mạch và nam châm di chuyển bình thường mà không có hiện tượng lạ. Tuy nhiên, nếu hai đầu của cuộn dây đồng được nối với nhau trong một mạch kín, để các electron di chuyển theo vòng tròn trong suốt cuộn dây, nam châm sẽ chậm lại ở giữa cuộn dây. Động lượng của nam châm được chuyển thành năng lượng điện.

Khi thay thế điểm kết nối của cuộn dây bằng bóng đèn LED, đèn sẽ sáng khi nam châm rơi. Đây là cách chúng ta tạo ra hầu hết điện năng của thế giới bằng cách truyền nam châm qua các cuộn dây kim loại theo nhiều cách khác nhau.

Thu Thủy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like