Thường thức

Thủ phạm đằng sau cơn bão mạnh ẩn trong bầu khí quyển

Các hạt aerosol trong khí quyển sẽ làm tăng kích thước của các đám mây và mưa. Fan Jiwen, một chuyên gia của Phòng thí nghiệm năng lượng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và các đồng nghiệp của cô, đã phát hiện ra rằng aerosol đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thời tiết và khí hậu. Những hạt này gây ra những cơn bão dữ dội, tăng kích thước và lượng mưa. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Khoa học vào ngày 26 tháng 1. Chúng là kết quả của ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm khu công nghiệp, cháy rừng và các nguồn khác. Fan nói: “Sự hiện diện của các hạt này là một trong những lý do khiến nhiều cơn bão trở nên mạnh hơn và gây ra lượng mưa lớn.” Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các hạt này rất nhỏ. 50nm kích thích không khí di chuyển lên từ bề mặt trái đất vào khí quyển, hình thành các đám mây và sau đó mưa.

Họ cũng nhận thấy rằng khi không có các hạt lớn hơn trong bầu khí quyển trong môi trường nóng và ẩm, aerosol có thể ảnh hưởng mạnh đến đám mây bão, gây ra một cơn bão mạnh như băng, tuyết, sét hoặc mưa. — “Trong điều kiện ẩm ướt và ẩm ướt như đại dương và các vùng nhiệt đới nhất định, các hạt aerosol nhỏ có tác động lớn đến thời tiết và khí hậu. Nhìn rộng hơn, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng từ khi công nghiệp hóa, Fan nói rằng cho đến nay Cho đến nay, các hoạt động của con người đã làm cho những cơn bão ở những khu vực này trở nên mạnh mẽ hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like