Thường thức

Một đám mây tuyết lơ lửng giữa cánh đồng Scotland

Gió kết hợp với nhiều yếu tố tự nhiên để tạo ra một quả cầu tuyết đặc biệt. Ảnh: BBC .

Vào ngày 17 tháng 1, một người đã quay một cảnh tuyết có hình dạng đặc biệt ở Hampford, South Lanarkshire, Scotland đã báo cáo trên BBC. Đây chỉ là một trong nhiều khối tuyết xuất hiện trên các cánh đồng của khu vực. — “Gió làm cho quả cầu tuyết bay trên mặt đất và cuối cùng tạo thành một quả cầu. Bản thân tuyết.” Nhưng, “Chuyên gia dự báo thời tiết Christopher Blanchett giải thích.”

Khi nó lăn trên mặt đất, sản phẩm Tuyết trở thành tuyết và dần dần trở nên dính, và dần dần tạo thành một hình trụ, kích thước của tuyết lăn khác nhau, từ kích thước của quả bóng tennis đến kích thước của chiếc xe.

Các điều kiện cần thiết cho sự hình thành của tuyết là tuyết dính, gió mạnh và thực tế là các sườn núi tạo điều kiện thuận lợi cho tuyết rơi, vì vậy chúng ta thường thấy những con lăn tuyết dưới núi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like