Thường thức

Nam châm sẽ được đẩy khi rơi vào tấm đồng

Nếu một nam châm sắt từ được đặt trên một tấm đồng, những điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Nam châm sẽ giảm tốc trước khi rơi xuống bề mặt của tấm đồng. Theo “Cơ học phổ biến”, chuyến bay của nó giống như một tấm đồng tạo ra lực từ, do đó đẩy lùi nam châm.

Bản thân lá đồng không có từ tính. Tuy nhiên, khi nam châm đến gần, các electron trên bề mặt của lá đồng di chuyển theo chuyển động tròn. Luật cảm ứng của Faraday và Luật của Lenz giải thích cơ chế tương tác này. Để chống lại sự hấp dẫn của nam châm, electron tạo ra từ trường riêng của nó trong một thời gian ngắn, do đó làm chậm sự rơi của nam châm.

Trong video, khi nam châm rơi qua cuộn dây đồng, nam châm di chuyển bình thường trong mạch không được kết nối với cuộn kín và không có hiện tượng lạ. Tuy nhiên, nếu hai đầu của cuộn dây đồng được nối với nhau trong một mạch kín, để các electron chuyển động theo chuyển động tròn trong suốt cuộn dây, nam châm sẽ chậm lại ở giữa cuộn dây. Động lượng của nam châm được chuyển thành năng lượng điện.

Khi điểm kết nối của cuộn dây được thay thế bằng bóng đèn LED, đèn sẽ sáng khi nam châm rơi. Đây là cách chúng ta tạo ra hầu hết điện năng của thế giới bằng cách truyền nam châm qua các cuộn dây kim loại theo nhiều cách khác nhau.

Thu Thủy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like