Thường thức

Hiện tượng nam châm bị đẩy khi rơi vào tấm đồng

Nếu thả một nam châm mạnh lên tấm đồng sẽ xảy ra hiện tượng lạ. Nam châm chậm lại trước khi rơi trên bề mặt của tấm đồng. Theo “Cơ học phổ biến”, đường bay của nó giống như một tấm đồng tạo ra lực từ, nhẹ nhàng đẩy nam châm trở lại.

Bản thân tấm không từ tính. Tuy nhiên, khi nam châm đến gần nó, các electron trên bề mặt của tấm đồng chuyển động theo vòng tròn. Định luật cảm ứng Faraday và định luật Lenz giải thích cơ chế tương tác này. Để chống lại lực kéo của nam châm, electron sẽ tạo ra từ trường của chính nó trong thời gian ngắn, do đó làm chậm sự rơi của nam châm.

Trong video, khi nam châm rơi qua cuộn dây đồng không nối vào mạch điện kín, nam châm hoạt động bình thường không có hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, nếu nối hai đầu cuộn dây đồng với nhau thành mạch kín, để êlectron lan truyền trong cả cuộn dây thì nam châm sẽ từ từ rơi xuống giữa cuộn dây. Động lượng của nam châm được biến đổi thành dòng điện.

Khi thay điểm kết nối của cuộn dây bằng bóng đèn LED, bóng đèn sẽ sáng khi nam châm rơi. Đây là cách chúng ta tạo ra điện bằng cách cho nam châm đi qua cuộn dây kim loại theo nhiều cách khác nhau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like