Giao thông

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo với Cai Lai kế hoạch xử lý BOT

Ngày 30/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải lập tức báo cáo giải pháp lên Thủ tướng để giải quyết những thiếu sót của trạm thu phí BOT Cái Đất trong thời hạn do Thủ tướng quy định. -Theo báo cáo của bộ chính phủ, vào ngày 19 tháng 1, tỉnh Tian Giang đã báo cáo việc xử lý trạm BOT Caili. Các hướng dẫn trên là để triển khai nhanh chóng phục hồi chi phí dự án. Gần 2 tháng sau khi trạm thu phí BOT Cailai dừng hoạt động, Bộ Giao thông vận tải đã không đệ trình giải pháp lên Thủ tướng. Theo người phụ trách Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đang xem xét hai phương án thành lập trạm thu phí, bao gồm xây dựng trạm thu phí trên đường vòng Cailai để thu phí hoàn trả riêng cho bài viết này. Các cư sĩ đã trở thành một điểm nóng thời gian qua. Ảnh: Ruan Qing .

Đầu ngày 4 tháng 12, tại một cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Ruan Xuanfu đã yêu cầu ngừng thanh toán BOT Cai Lai trong vòng 1-2 tháng. Trong thời gian trạm thu phí, Bộ Truyền thông đã hợp tác với tỉnh Tian Giang để đánh giá toàn diện và đề xuất một kế hoạch điều trị.

Trạm BOT Caibao chính thức chịu trách nhiệm từ ngày 1 tháng 8. Sau hai tuần hoạt động, nhiều tài xế đã từ chối trả tiền thay đổi, khiến việc tải dự án bị dừng lại. Người lái xe tin rằng trạm trên Quốc lộ 1 là không hợp lý và yêu cầu trạm này bị phá hủy hoặc chuyển đến đường vòng Cailai.

Vào ngày 30 tháng 11, trạm thu phí trở lại, nhưng nó luôn bị phản đối. Từ người lái xe, buộc họ phải xả nhiều lần.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like