Giao thông

Người dân tại BOT Ninh Lộc ghi lại số lượng xe

Vào ngày 7 tháng 3, BOT Deo Ca Khánh Hòa, một công ty cổ phần đầu tư, đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải để thành lập một đoàn kiểm tra để kiểm tra phí trạm trong vòng 3 tháng, bao gồm mời chính quyền địa phương và người dân tham gia giám sát. tắt. Dữ liệu thu phí sẽ được công khai. Công ty cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải công bố kết quả kiểm tra và giám sát của bộ phận đường bộ chính của trạm thu phí đường bộ Ninglu vào tháng 11 năm 2018. .

Theo Công ty TNHH Đầu tư Đèo Ca Khánh Hòa, từ ngày 26 tháng 2 đến hôm nay, 10 người đã vào khu vực cổng thu phí Ninh Lộc, mặc dù có thông báo cho biết “cấm vào”. Cấm “. Nhóm người này ngồi cạnh trạm thu phí, đếm số xe ô tô đi qua trạm và công bố thông tin sai lệch về dự án trên mạng xã hội, như tổng đầu tư, thời gian hoàn vốn và thanh toán hàng ngày. .. – – Một số người tự nhiên đếm xe ô tô tại trạm thu phí Ninh Lộc. Ảnh: Ông Duy.

Ông Hồ Đình Chung, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đầu tư BOT Đèo Ca cho biết, trạm thu phí Ninh Lộc được huy động dưới sự ủy quyền của chính quyền. Hỗ trợ quân đội. Các nhà đầu tư đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra phí cầu đường của trạm để có được thông tin minh bạch, thay vì để một số người tự thống kê.

Dự án BOT là quốc lộ 1A trên quốc lộ 38A phía bắc Khánh Hòa Dự án hiện đại hóa và mở rộng quốc lộ km, dưới hình thức đầu tư BOT hơn 2,6 nghìn tỷ đồng. Trạm BOT Ninh Lộc nằm trên quốc lộ 1A, thành phố Ninh Hóa, và đã thu phí từ đầu năm 2016.

Đầu năm 2018, ga Ninh Lộc Bộ Giao thông và chính quyền địa phương đã đồng ý cung cấp miễn phí cho cư dân của 20 thị trấn và khu vực xung quanh nhà ga, giảm 40% giá vé.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like