Giao thông

Thành lập 5 trạm cảnh sát giao thông đường sắt

Đây là một trong những nội dung của dự án “Tăng cường khả năng đảm bảo an toàn và trật tự giao thông đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông”, đã được Bộ Công an phê duyệt. Trạm chính. Công việc: Ba Đỗ .

Nhiệm vụ của trạm là ngăn chặn và trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật và trật tự về các vấn đề an ninh trong khu vực nhà ga; tiếp nhận và giải quyết các vụ việc trên tàu.

– Dự án cũng đề cập đến các khoản đầu tư vào thiết bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở kỹ thuật và cơ sở làm việc cho 300 đến 500 cán bộ và nam giới. Ngoài mức lương hiện tại và tổn thất tự nhiên hàng năm, Bộ Quốc phòng sẽ tăng số lượng giám đốc điều hành và binh sĩ từ 110 đến 300 trong khoảng năm năm (2013-2017) dựa trên tiến độ dự án. Cảnh sát giao thông đường cao tốc và đường sắt: “Bộ Quốc phòng sẽ lãnh đạo và lãnh đạo năm đội kiểm tra và giám sát dự án để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt”. Theo tiêu chuẩn chung, dự án hoàn thành tiêu chuẩn “tình hình an toàn đường bộ phức tạp” vừa được hoàn thành. .

– Theo ủy quyền của cảnh sát trưởng địa phương, cùng với cảnh sát khu vực, khi tình hình phức tạp, một đội cảnh sát giao thông (cảnh sát huyện, thành phố hoặc thị trấn tỉnh) hoặc một đội cảnh sát giao thông đường sắt có thể được thành lập để thuộc đội cảnh sát giao thông, an ninh công cộng và đội di động ( Công an huyện) để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like