Giao thông

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Uber không được thực hiện các hoạt động vận chuyển bất hợp pháp

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản trả lời dự án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ quản lý và kết nối kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng của Uber Vietnam Co., Ltd .. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đánh giá rằng trong những năm gần đây, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã sử dụng phần mềm để phát hiện, kiểm tra và thao túng nhiều xe hợp đồng và xe riêng. Kinh doanh Uber. Không tính phí theo luật pháp Việt Nam. Do đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam không cung cấp và phối hợp các chủ phương tiện và đơn vị vận tải để thực hiện các hoạt động vận chuyển vi phạm các quy định hiện hành trước khi làm thủ tục vận hành. -Đăng ký công ty BV ủy quyền của Uber (công ty mẹ của Hà Lan) tham gia Uber Vietnam Co., Ltd. để tham gia dự án thí điểm, Bộ Giao thông vận tải cho rằng điều này là không phù hợp và không đảm bảo trách nhiệm của Uber BV Lúc trong việc thực hiện dự án.

Hoạt động đăng ký Uber Việt Nam chỉ liên quan đến “hoạt động tư vấn quản lý” và “nghiên cứu thị trường, khảo sát dư luận” và không liên quan gì đến các hoạt động được ủy quyền. -Hoàng Thành Minh phát hiện ra rằng các hoạt động vận chuyển của Uber không có tính năng này trong khi được phép. Ảnh: Xuân Hòa

Bộ Giao thông vận tải tuyên bố rằng Uber Việt Nam nên bổ sung các hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh của mình và phải là nhà phát triển, ký kết và duy trì trực tiếp thỏa thuận. Hợp tác với bộ phận kinh doanh vận tải và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với hành khách tại Việt Nam. Ngoài ra, dự án thí điểm không làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị. Cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học và công nghệ và bộ phận kinh doanh vận tải hành khách, nhưng không cung cấp luật pháp và quy định để phối hợp và giải quyết khiếu nại của hành khách. Tại Việt Nam, không có nghĩa vụ quản lý các trách nhiệm của Uber BV, trong trường hợp kiện tụng hoặc khiếu nại của khách hàng.

Về nội dung hợp đồng điện tử, dự án thí điểm đã được Bộ phê duyệt. Vận tải yêu cầu phân tích chi tiết hơn về nội dung và quy trình của hợp đồng vận tải thông qua ứng dụng Uber. Nội dung của hợp đồng điện tử phải đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 86 và Thông tư 63, liên quan đến việc tổ chức và quản lý các hoạt động vận tải ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ. đứng gần.

Cho vay vay

> Uber Việt Nam: “Chúng tôi không tham gia buôn bán bất hợp pháp”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like