Giao thông

Ba chuyến bay đã phải dừng chờ rác rơi xuống đường băng

Tuần trước, ba chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Hà Nội đến Incheon (Hàn Quốc) và Hà Nội đến Delhi (Ấn Độ) đã phải tạm dừng hoặc chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). ) Làm sạch tạp dề.

Lý do là nhà thầu đã xây dựng nhiều hạng mục trên cầu cảng và tạp dề để rải thêm bùn và bùn. Trung tâm hoạt động của khu vực bay bên trong đã phát hiện ra bùn, cát và sỏi rải rác ảnh hưởng đến hoạt động bay, huy động lao động, phương tiện và các đơn vị xây dựng để dọn dẹp. -Avis Sân bay quốc tế ở Nội Bài, sự cố đe dọa an toàn chuyến bay. Người phụ trách cảng đã gặp các đơn vị liên quan để tích lũy kinh nghiệm và xem xét các phương pháp tổ chức xây dựng và trách nhiệm của các bên liên quan. -Các nhà chức trách đã đình chỉ mọi hoạt động xây dựng của các trường công lập và báo cáo cho Cục Hàng không. Chỉ với sự cho phép từ Bộ Hàng không Hoa Kỳ mới có thể xây dựng lại.

Ông Du

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like