Giao thông

Người dân Mau Mau đáp ứng với mọi người Nhu cầu về chi phí “trọn đời”

Cầu treo Rạch Rang bắc qua sông Ong Đốc và Cà Mau. Ảnh: Phúc Hùng.

Người dân từ huyện Tân Văn Thới (Cà Mau) đã phản ứng với Công ty TNHH Liêm Duyên Hải – Công ty TNHH Liêm Duyen Hai là một nhà đầu tư tại Cầu treo Rạch Rạch trên sông Ông Đốc – được ủy quyền thu thập giao thông học phí. Cây cầu được đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2010. Cây cầu dài 100 m, rộng 3,5 m, trọng tải 3,5 tấn và không gian trên không là 7 m. Đầu tư 15 tỷ đô la Mỹ để kết nối Trung tâm khu vực Trần Văn Thới với Quốc lộ 1A. Đây là cây cầu đầu tiên được xây dựng tại Cà Mau dưới hình thức kêu gọi đầu tư tư nhân.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên vì chính phủ yêu cầu đầu tư dưới dạng BOT, điều đó có nghĩa là cần có thời gian. Bây giờ, các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cây cầu này”, một người khẩn cấp nói.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cà Mau, cho biết trong một bài phát biểu trước VnExpress rằng chủ sở hữu là khoản đầu tư đầu tiên vào BOT. Yêu cầu, nhưng một số bộ phận sau đó tin rằng do những khó khăn về thủ tục, nhóm tư vấn đã biến “người thành người”.

“Bộ Công nghiệp tỉnh được giao đang rà soát và xác định lại thời gian thu phí để tư vấn cho người dân tỉnh. Ủy ban về cách quản lý. Tình trạng pháp lý, nhưng cũng khó thu hút đầu tư địa phương. Đồng thời, Liêm Duyen Ông Dương Ngọc Kiếm, giám đốc của Công ty TNHH Hải, cần phải sống, vì vậy các nhà đầu tư được phép thu phí cho đến hết tuổi thọ. Tuổi thọ khoảng 40 năm.

“Khi đất nước xây dựng một cây cầu mới, các nhà đầu tư sẽ Cây cầu rút lại. “Kim nói, và nói rằng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương trước khi xây dựng. Theo ông Kim, quốc gia này cho phép một khoản phí xe máy 4.000 đồng một lúc, nhưng công ty chỉ thu phí 3.000 đồng. Vì nhận thấy người dân địa phương vẫn gặp khó khăn, nhất là theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phần 1). 20.000 đồng) .

Hoàng Hân

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like