Giao thông

Cung cấp báo giá lựa chọn nhà đầu tư cho 5 dự án đường cao tốc Bắc-Nam

Vào ngày 15 tháng 7, người đứng đầu quan hệ đối tác công tư (Bộ Giao thông Vận tải) tuyên bố rằng các nhà đầu tư sẽ có hai tháng để chuẩn bị hồ sơ mời thầu và nộp chúng vào tháng Chín. Vào ngày 12, Bộ Giao thông vận tải sẽ lựa chọn và đàm phán với các nhà đầu tư và ký hợp đồng. -Những nhà đầu tư có sáu tháng để huy động vốn vay ngân hàng cho các dự án này, nếu không thể huy động được vốn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hủy hợp đồng đã ký.

Theo quan hệ đối tác công-tư, năm dự án đường cao tốc Bắc-Nam đầu tư vào PPP sẽ được triển khai đầu tiên. Năm 2021, hiện tại, tốc độ làm sạch địa điểm dự án đang tăng tốc.

Đường cao tốc cho vay Lasong-y Iraq được kết nối với đường cao tốc Bắc-Nam đang được triển khai. Nhiếp ảnh: Võ Thành .

5 dự án Quốc lộ Bắc Nam được đầu tư theo hình thức PPP là Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Điện Châu, Điện Châu-Bái Vôi, Nha Trang-Cẩm Lâm, Cẩm Lâm-Rong Hao Kể từ cuối năm 2019, đây là 5 trong số các dự án sơ tuyển của 8 dự án đường cao tốc Bắc-Nam do Bộ Giao thông vận tải và các nhà đầu tư nhà nước thực hiện. Tại cuộc họp tháng 6, Quốc hội đã quyết định Ba trong số đó sẽ được chuyển đổi thành đầu tư công, bao gồm Tuyến đường 45 của Quốc lộ Maison-Quốc gia, Thành phố Ronghao-Phan Thiết và Thành phố Phan Thiết-Dao Gaia.

Dự án Đường cao tốc Bắc-Nam dài 654 km và được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó có 6 dự án đầu tư công, và 5 dự án còn lại được thực hiện theo hình thức PPP (loại hợp đồng BOT). Tổng mức đầu tư vào 11 dự án là khoảng 100.816 tỷ đồng. Trong số đó, quỹ ngân sách quốc gia khoảng 78.461 tỷ đồng, và quỹ huy động phi ngân sách là khoảng 22.355 tỷ đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like