Giao thông

Trung tâm đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đề nghị thay thế nhà đầu tư

Cuối tháng 1, Trung Lương-Mỹ Thuận BOT AG gửi văn bản yêu cầu Thủ tướng và Bộ Truyền thông, yêu cầu phê duyệt bổ sung Tập đoàn Deo Ca AG tham gia liên doanh nhà đầu tư Thay thế Công. Công ty Khánh này đã giải quyết vấn đề của dự án đường cao tốc Tống-Mỹ Thuận (Thiên Giang).

Kể từ tháng 2 năm 2015, đường cao tốc Tonglong-Mỹ Thuận đã bị tụt lại phía sau. Hoàn thành vào năm 2020. Đại diện Công ty Cổ phần BOT Trung Lương-Mỹ Thuận giải thích rằng các quỹ tín dụng cho dự án chưa được thanh toán. Chủ đầu tư Công ty TNHH Yên Khánh có liên quan đến nhiều vụ án hình sự nên ngân hàng công ty đã ngừng thanh toán và yêu cầu thay thế. -Hoàng Thành Minh-Đường cao tốc. Ảnh: Xuân Hòa .

Để cải thiện khả năng thực hiện dự án, Truang Luong-My Thuận BOT AG có kế hoạch tăng đội ngũ quản lý của Tập đoàn Deo Ca AG, và đề xuất phê duyệt Bộ Giao thông vận tải bổ sung nhà đầu tư Deo Ca thay thế Yan Qing. Công ty cũng yêu cầu chính phủ phê duyệt việc chuyển đổi cơ quan nhà nước phụ trách dự án từ Bộ Giao thông vận tải sang ủy ban nhân dân địa phương Tianjiang, như dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, Hữu Nghi-Chi Lang. Hà Long-Van Don .

Dự án này bắt đầu vào năm 2009, với tổng chiều dài 51 km và đi qua 5 huyện của tỉnh Tian Giang. Các nhà đầu tư đã bị trì hoãn trong một thời gian dài do thiếu vốn. Vào tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đầu tư vào dự án theo hình thức BOT và nhà nước được hỗ trợ bởi việc thu phí của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trương Lương.

Dự án đã được khởi động lại bởi một tập đoàn gồm 6 công ty. Tiêm vốn, bao gồm: Tuấn Lộc (30%), Yên Khánh (30%), BMT (10%), Thăng Lợi (10%), Hoàng An (10%), Công ty cầu đường Công CII ( 10%) .

Vào tháng 6 năm 2017, dự án đã được điều chỉnh thành khoản đầu tư 9,668 tỷ đồng, và kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2020 đã được điều chỉnh. Trong số đó, quyền nhà đầu tư chiếm 30%, 2,8 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Hơn 6,8 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, 19 bộ 21 thiết bị xây dựng và lắp đặt đã được xây dựng trong dự án đường cao tốc Trang-Meishun, và 2 bộ còn lại là địa phương. Phương chưa bỏ cuộc. Sau khi hoàn thành, đường cao tốc Truang Luong-My Thuận sẽ được kết nối với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like