Giao thông

Metro 1 có nhiều dịch vụ tư vấn

Thông báo vừa có liên quan đến NJPT (Dự án Metro Tổ chức Metro 1) và được gửi đến URUR – Đầu tư của Maur – Nhà đầu tư. Tập tin đính kèm 19 bao gồm nhiều công việc chính như tư vấn; đào tạo bằng tàu hỏa, nhân viên vừa phải, trạm xăng; hệ thống công nghệ thông tin lắp đặt trong bao bì CP4 …..— 4 tàu tàu điện ngầm thứ 4 được cài đặt vào thứ năm, ngày 21 tháng 6 của Thu Long Bình của Thu Thành phố Đức. Ảnh: Gia Minh .

– Do đó, đối tác NJPT sẽ bị tạm dừng trong văn phòng. Ngoài nhân viên, quy trình nội bộ có thể được thực hiện; thông qua văn bản hoặc email với các nhà đầu tư và doanh nhân dự án. Giám đốc NJPT và quản lý dự án cũng từ chối ký các tài liệu dự án từ tháng 7 2.

– Chương trình tư vấn quy định rằng duy trì trao đổi thông tin, nhưng “cấm chính thức” (qua điện thoại, trao đổi điện tử). Các dịch vụ khác tiếp tục theo dõi công trường xây dựng và ký vào tài liệu xác nhận; cung cấp một giám đốc không chính thức cho công trường xây dựng … Nhật Bản (gần 1300 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng này là 132 tháng, được chia thành 5 bước: thiết kế cơ bản, hồ sơ mời thầu; đấu thầu; sau khi hợp đồng (kiểm soát xây dựng và xây dựng); giai đoạn bảo trì; trong thời gian bảo trì. Theo kế hoạch dự án ban đầu để hoàn thành thời gian hoàn thành năm 2015, hợp đồng này đã được ký kết.

– Dự án đã gặp phải nhiều vấn đề và phải được điều chỉnh vào cuối năm 2021. Điều này đã dẫn đến các hợp đồng ra mắt đã tăng dự án để tăng một lần nữa dự án. Trong số đó, các hợp đồng đã ký, ngày 19 tháng 4 năm 2017 chưa được hoàn thành. Tổng giá trị của hợp đồng này vượt quá 170 tỷ đồng.

Theo Maur, 2017-2018 và 2019, quy trình đàm phán của đối tác NJPT đã trải qua 31 khoản thanh toán. Hợp đồng đính kèm số 19 chưa được ký và quản lý dữ liệu này và quan hệ đối tác NJPT này có tác động lớn của việc quản lý dữ liệu này và mối quan hệ đối tác NJPT này vì không có khoản thanh toán của đơn vị này. Thiếu vốn cũng trì hoãn hành vi tàu điện ngầm, nhà máy chủ và nhà lãnh đạo tàu điện ngầm Quy trình đào tạo.

— Vào đầu tháng 6 năm nay, WHO của Ủy ban Chi Minh City có Dẫn đầu bộ phận phối hợp của nhà đầu tư và chi nhánh đã tăng tốc ký hợp đồng của Lịch làm việc có liên quan 19. Hiện tại, các phụ kiện đính kèm được đặt trong các thủ tục điều hành bằng cách đánh giá và tập trung để tăng tốc … — Thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên, Dự án đường sắt đô thị đầu tiên số 1 của Metro City có hơn 4,3 tỷ mililit. Toàn bộ dòng là gần 20 km từ Bình (thành phố Thủ Đức), bao gồm 3 trạm tàu ​​điện ngầm và 11 trạm trên. Dự án hiện đang đạt hơn 86% tổng số.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like