Giao thông

5 tỷ dự án hai robot siêu bị hư hại

Vào chiều 29 tháng 6, Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Hội đồng quản trị số 4, cho biết họ là hai dự án robot (chuyển giao kinh doanh kiến ​​trúc), được các nhà đầu tư xuống cấp để tính phí sau năm 2020, phí dừng lại. –

Sau khi nhà đầu tư dừng lại, đơn vị thực thi đã sửa chữa đường trên Quốc lộ 1K. Ảnh: Hà Giang.

— Qua dự án tái thiết quốc lộ Hồ Chí Minh 1K, Thẩm phán khách sạn Đông Ninghe đã dừng gần 8 tháng sau 14 năm. Bởi vì không có bảo trì, cả hai giày và nhiều phần bị hỏng bởi dự án này, rất dễ gây ra tai nạn. Chính phủ thứ tư đã huy động một nhà thầu Patch Kilôgam, vẽ nhựa, vượt qua xe, tước nặng … hai đôi giày và một số giao điểm cố định trên đường trên đường, đèn nhấp nháy; điều chỉnh thanh giới hạn chiều cao … Giúp xe là an toàn hơn.

– “Việc sửa chữa khu vực này đã hoàn tất, tổng chi phí gần 4 tỷ đồng,” ông Thanh nói, và biết rằng đơn vị có quyền phân phối hệ thống chiếu sáng dự án tích cực nơi quản lý và Bảo trì.

5 km làn đường, giày dong Naiqiang 1 quốc lộ 1 (từ lợi ích của Hoa), cuối cùng, hãy dừng phí này, đầu tư duy trì vào đầu tháng 6 năm nay. Đây là trạm thanh toán của Dự án Xây dựng Đồng Naiqiao và Cầu Biennut hoạt động vào tháng 4 năm 2015. Đầu tư của Công ty Xây dựng N ° 1. Hiện tại, Bộ quản lý đường bộ 4 Các doanh nhân huy động vượt qua một số dự án bị thoái hóa, khoảng 1 tỷ Ngân sách hang động.

— Trạm Dang Kiều số 1 Đường cao tốc qua thành phố, nó đã hoạt động vào năm 2020. Ảnh: Phước Tuấn.

— Ngành đường thông thường đang chờ kiểm toán và thanh lý hợp đồng cùng số lượng các mặt hàng khác cần thiết để ngăn chặn phí vượt quá giá trị của hợp đồng và đảm bảo quyền của người đó. Tuy nhiên, do quản lý, bảo trì, v.v., trong phần còn lại, các nhà đầu tư cũng ngừng làm việc và duy trì các dự án. Bảo trì và bảo trì là 4 con đường đầu tiên quản lý bảo trì .

Ngoài các dự án này, 20 dự án quản lý đường cao tốc 4 và quốc lộ (Tiền Giang) cũng là nghỉ ngơi và các nhà đầu tư dừng công việc, duy trì.

GIA Minh.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like