Giao thông

Đề xuất với Bộ Chính trị phê duyệt dự án sân bay Long Thành

Vào ngày 9 tháng 3, văn phòng chính phủ đã chuyển ý kiến ​​của Thủ tướng Ruan D Shandong đến ý kiến ​​của Bộ Truyền thông về dự án Sân bay Quốc tế Long Thành.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung báo cáo. Chính sách đầu tư và xây dựng sân bay quốc tế Long Khánh do Ban công tác Bộ Truyền thông đề xuất, đề nghị Cục Chính trị Trung ương CPC đạt được thỏa thuận về chính sách đầu tư và quyết định đầu tư giai đoạn đầu của dự án, và ủy thác cho Đảng thực hiện dự án theo luật. Trang web sân bay Thành. Dự án sân bay quốc tế Long Thành đã được Bộ trưởng Chính phủ Đinh La Thăng phê duyệt, và sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào kỳ họp ngày 35 tháng 2. Do đó, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 15,8 tỷ USD, giảm 2,9 tỷ USD so với đề xuất ban đầu. – Việc giảm tổng đầu tư được thực hiện sau khi Bộ Giao thông vận tải xem xét các nguyên tắc và tính toán chi tiết hơn. Ứng dụng đơn giá và các yêu cầu kỹ thuật tương tự của các dự án quy mô lớn trên thế giới và khu vực. Chi phí đầu tư ước tính của giai đoạn đầu là khoảng 109,97 tỷ đồng (giảm 54,618 tỷ đồng so với dự toán đã nộp). Trước đây, các con số tương ứng của ba thời kỳ là 18,7 tỷ USD, và giai đoạn đầu tiên là 7,8 tỷ USD (tương đương 164,589 tỷ đồng Việt Nam).

Vốn của ngân sách quốc gia được ước tính là 12.149 tỷ đồng lúc đầu (hoặc 11,1% số tiền được sử dụng để giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng kỹ thuật của cơ quan quản lý quốc gia … Đối với khu vực bay, ước tính hỗ trợ phát triển chính thức 291,777 tỷ đồng (26%, 5%). Các quỹ huy động phi ngân sách ước tính khoảng 6.8464,4 tỷ đồng (tương đương 62,4%) để đầu tư vào các dự án có tỷ lệ thu hồi vốn cao hơn, như nhà ga và tòa nhà thương mại.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like