Giao thông

Không thu phí bảo trì đường bộ cho xe máy kể từ năm 2016

Sáng 30/9, chính phủ bắt đầu phiên họp thường kỳ tháng 9. Theo VTV, khi xem xét tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, các thành phố đều thống nhất đề xuất tạm dừng thu quốc gia. Từ ngày 01/01/2016. Từ nay đến cuối năm, tất cả những nơi chưa nhận chi vẫn phải nhận chi theo quy định.

Trong vòng 3 năm tính phí, số tiền nhận được không lớn. Từ năm 2013 đến năm 2014, doanh thu hàng năm vượt 550 tỷ đồng và nửa đầu năm nay đã gần 175 tỷ đồng. Việc xử phạt những người không nộp phí là không khả thi, dù việc thu này phù hợp với Luật Giao thông đường bộ và Quy định về thu phí nhưng Bộ GTVT vẫn đề nghị Chính phủ tạm dừng việc thu thuế vốn chưa từng có. Công tác tổ chức quản lý và chế tài xử lý chưa rõ ràng, gây bất bình đẳng trong việc thu phí đường bộ đối với xe máy. Ảnh: Bá Đô

Trước đó, do thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy không hiệu quả, Ủy ban Bảo trì đường bộ Trung ương đã yêu cầu Chính phủ dừng hoạt động này. Theo Cơ quan Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, nguyên nhân là do từ công tác quản lý số lượng xe máy đến việc tổ chức thu ở cấp thành phố và quận, huyện chưa đồng bộ, thiếu thống nhất. Và nộp ngân sách. -Theo thông báo của Bộ Tài chính, việc xử phạt những đối tượng chây ỳ không khả thi, khó kiểm soát, vì người xử phạt không phải công an mà là cục thuế, thanh tra. Các sở chuyên môn, ủy ban nhân dân các cấp.

Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân thu phí chưa được quy định rõ ràng nên chủ yếu phụ thuộc vào ý thức tự giác của người dân. Ngoài ra, có những địa điểm thu nhưng một số tỉnh không thu hoặc dừng thu (như TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa …), gây bất bình đẳng và phát sinh dư luận không tốt. Trong cộng đồng. —Những bông hoa mùa xuân

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like