Giao thông

Bộ trưởng Giao thông vận tải đề xuất thêm tàu ​​cao tốc

Tại một cuộc họp vào ngày 21 tháng 11 để thành lập dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế đã tuyên bố rằng đây là một dự án lớn trong nước và hiện đang trong giai đoạn cuối để hoàn thành nghiên cứu. Trình chính phủ.

Ông yêu cầu các chuyên gia tư vấn và các bộ phận liên quan của Tedi-Tricc-Tedisouth nghiên cứu các lựa chọn khác nhau, như lập kế hoạch đầu tư trước toàn bộ cơ sở hạ tầng tuyến đường, rút ​​ngắn kế hoạch tuyến đường và phân tích cẩn thận tác động đến ngành đường sắt.

“Tại sao báo cáo này chứa các loại tăng giảm khác nhau so với nghiên cứu trước đây? Chúng tôi phải chuẩn bị báo cáo bằng cách so sánh và phân tích cẩn thận kế hoạch để đáp ứng mối quan tâm của các chuyên gia, cơ quan chính phủ và địa phương về hiệu quả đầu tư, dữ liệu và dự án. Sự khác biệt về tình dục “, Bộ trưởng nói. – Tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản. Ảnh: Long Lý. – Các quan chức giao thông vận tải cũng yêu cầu làm rõ về tác động của 23 nhà ga đối với sự phát triển địa phương của đường sắt cao tốc và đối với nền kinh tế và dịch vụ. Những người khác

Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức một cuộc họp để lắng nghe hội đồng tư vấn để công bố báo cáo cuối cùng về nghiên cứu tiền khả thi về dự án Đường sắt cao tốc phía Nam. Liên doanh đề xuất một kế hoạch xây dựng cho một tuyến đường sắt lớn song song với đường sắt hiện có. Tốc độ tối đa là 320 km mỗi giờ. Giá của giai đoạn đầu tiên là 50% giá vé, và giá vé cao nhất bằng 75% giá vé.

Trong giai đoạn 2020-2030, dự án sẽ ở khu vực thành phố Hà Nội-Rong. Và Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang. Giai đoạn thứ hai từ 2030 đến 2045 sẽ sử dụng đoạn Vinh-Nha Trang để liên kết toàn bộ tuyến đường. Liên quan đến giải pháp thiết kế, đối tác tư vấn cho biết mục đích chính (70%) của việc sử dụng kết hợp cầu cạn và đường hầm là khoảng 30% trên mặt đất.

Tổng vốn đầu tư của toàn tuyến ước tính là 58,71 tỷ đô la Mỹ (giai đoạn đầu) (giai đoạn thứ hai là 34 tỷ đô la Mỹ, tổng số tiền là 24,71 tỷ đô la Mỹ).

Dự án đường sắt cao tốc dự kiến ​​sẽ được đệ trình lên chính phủ vào tháng 12 và đệ trình lên Quốc hội. Hội nghị sẽ được xem xét vào tháng 10 năm 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like