Giao thông

Hơn 3,9 tỷ để phát triển giao thông công cộng

Chiều 6/7, Bộ Giao thông Vận tải gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo Đề án kết hợp cải tạo vận tải hành khách công cộng và kiểm soát ô tô cá nhân. Mục tiêu của dự án là đến năm 2025 đáp ứng 15% nhu cầu đi lại và 25% nhu cầu đi lại vào năm 2030.

Xe buýt bị kẹt giữa dòng xe máy và ô tô trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Hữu Khoa.

Dự án đề xuất 17 giải pháp cải thiện vận tải hành khách công cộng: hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiệu quả đến năm 2030; hoàn thành các tuyến metro số 1, số 2, số 5 và tuyến xe buýt nhanh (BRT) theo đúng tiến độ; Đầu tư xe điện Thủ Thiêm, loại xe buýt nhỏ dưới 17 chỗ ngồi; triển khai dịch vụ xe máy điện, xe đạp điện công cộng; bố trí làn đường cho xe buýt; nâng cao chất lượng xe buýt … – Nhóm giải pháp kiểm soát phương tiện đơn lẻ: trong Trung tâm thị trấn tổ chức thu phí ô tô; kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; thí điểm kiểm tra khí thải xe máy; phân luồng hoạt động xe máy theo kết cấu hạ tầng và lưu lượng giao thông.

Nhóm giải pháp hỗ trợ: Quy hoạch đô thị theo hướng đa trung tâm để giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm; tạo thu nhập hỗ trợ phát triển giao thông công cộng; triển khai các dự án giao thông thông minh; tổ chức thêm không gian đi bộ trong trung tâm thành phố; điều chỉnh Giờ làm, lịch học thay đổi … Trong giai đoạn này, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ ưu tiên phát triển xe buýt và tập trung nguồn lực cho phát triển vận tải hành khách công cộng. Tuyệt vời; Cung cấp nhiều giải pháp điều khiển phương tiện cá nhân, tổ chức lưu thông xe máy tại miền trung.

Giai đoạn 2026 – 2030, ưu tiên đầu tư phát triển các giải pháp về giao thông công cộng và điều khiển phương tiện cá nhân. — Tổng kinh phí thực hiện dự án dự kiến ​​gần 393,8 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả dự án đang triển khai hoặc dự án đầu tư). Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 476.000 triệu đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa hoặc nguồn vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức).

Dự án xác định sự phát triển của vận tải hành khách công cộng bắt đầu từ nhiều khía cạnh hơn và hạn chế các điều kiện của một phương tiện duy nhất. Đến năm 2030, xe buýt vẫn đóng vai trò quan trọng cho đến khi quy hoạch vận tải hành khách quy mô lớn (metro, monorail …). Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong vận tải hành khách công cộng (đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng).

Trong khuôn khổ kế hoạch, cần kiểm soát nhu cầu đi lại của phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, trước khi hạn chế ô tô cá nhân, cần tuân thủ các quy định về hạ tầng đô thị, mật độ mạng lưới xe buýt, bãi đậu xe máy, dịch vụ xe đạp điện hoặc thiết bị điện công cộng. Xe buýt rất thuận tiện … – Dự kiến, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương dự án vào kỳ họp tới (9-11 / 7). Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xác định chi phí cụ thể của từng giải pháp, lập kế hoạch thực hiện và dự toán ngân sách, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like