Giao thông

26 nhà thầu vận tải đã được đưa vào danh sách đen.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kết quả đánh giá năng lực tham gia của các nhà thầu vận tải và nhà thầu xây dựng do ngân sách quốc gia 2015 tài trợ. Trong số 483 nhà thầu, 408 là đơn vị xây dựng và cơ sở. Đáp ứng các yêu cầu (84%), đơn vị xây dựng và lắp đặt trung bình 49 (10%), 26 doanh nhân không đáp ứng yêu cầu (5,4%).

Trong số các doanh nhân được liệt kê trong danh sách “phi kỹ thuật”, có 4 công ty Hàn Quốc, bao gồm Keangnam Enterprises, Samwhan Corporation, Kukdong và Halla Corporation. — Chất lượng, tiến độ thi công và huy động tài chính là tiêu chí để đánh giá nhà thầu. Ảnh minh họa: Đ. Cho vay – Nhiều công ty xây dựng nổi tiếng cũng bị đưa vào danh sách đen, như: Công ty cổ phần xây dựng đường thủy (Vinawaco), Công ty xây dựng dân dụng 8 (Cienco8); Công ty xây dựng Songhong, Công ty xây dựng Bakhtang, đầu tư phát triển các thành phố và khu công nghiệp Việt Nam Các tiêu chí đánh giá của công ty dành cho doanh nhân dựa trên sự phát triển thực tế, như huy động tài chính, cơ chế và khả năng. Đáp ứng yêu cầu về lịch trình và chất lượng, an toàn lao động, thủ tục thanh toán, chấp nhận và thực hiện bảo đảm công việc …

Theo ý kiến ​​của người phụ trách Bộ Giao thông vận tải, hãy đánh giá khả năng của nhà thầu. Cơ sở cho các dự án xây dựng do Bộ quản lý.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like