Giao thông

Phí cầu đường giảm đã mang lại lợi ích cho hơn 800.000 xe thương mại

Điều này dựa trên Thông tư 74 vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hỗ trợ các công ty vận tải Covid-19 bị ảnh hưởng. Nhờ vậy, xe khách kinh doanh chỉ cần nộp 70% thuế theo quy định. Xe tải, xe chuyên dùng, đầu kéo phải nộp thuế 90%. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ai nộp thuế suất cũ trong thời gian thông tư có hiệu lực sẽ được trừ vào kỳ tiếp theo. Từ ngày 1/1/2021, quy định thu phí sẽ được khôi phục về mức trước ngày 10/8.

Vào tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất với Bộ Tài chính đề xuất giảm phí cho các công ty vận tải đường bộ. Tác động của Covid-19. Đại dịch này đã gây khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, khoảng 310.775 xe chạy cầm chừng, hơn 500.000 công nhân bị ảnh hưởng cuộc sống. Tính đến cuối tháng 4, hơn 1,2 triệu lượt phương tiện vận tải hành khách, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2019, lượng khách giảm 75%. – Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like