Giao thông

Quốc lộ 1A đi gần 60 km qua Quảng Trị

Băng qua đường Guangsan và cắt đứt lễ khánh thành Quốc lộ 1A. Ảnh của Huang Tao

Sáng ngày 20 tháng 10, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Nhân dân Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành Quốc lộ 1A của tỉnh. 3,856 nghìn tỷ. Hai nguồn từ trái phiếu chính phủ và BOT. Sau hơn hai năm thi công, dự án đã đi trước 70 ngày so với kế hoạch ban đầu, giảm tổng vốn đầu tư xuống hơn 200 tỷ đồng. Hơn 4.500 gia đình đã bị ảnh hưởng bởi việc di dời và giải phóng mặt bằng mỏ.

Quốc lộ 1A dài 57,5 ​​km và được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bộ chất lượng cao. Tốc độ là 80 km / h theo 4 cách. Cơ giới rộng 14m và hai làn hỗn hợp rộng 4m. Ngoài ra, con đường mới này đi qua các di tích lịch sử của cầu Xie’en, giúp tránh lũ lụt trong mùa mưa trong khi giảm tắc nghẽn giao thông. Tổ chức và tổ chức lễ hội trong khu vực di tích Hiền Lương.

Việc sử dụng Quốc lộ 1A sẽ mở toàn bộ Quốc lộ 1A từ Thanh Hoa đến Tần T, giảm tắc nghẽn giao thông và tai nạn. Giao thông đường bộ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị và khu vực.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like