Giao thông

3 lựa chọn để sửa chữa Nội Bài và Johor Bahru

Tuần trước, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất ba lựa chọn cho chính phủ để tổ chức vốn đầu tư để cải thiện đường băng và đường taxi tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm sử dụng vốn đầu tư công, sử dụng vốn của công ty sân bay (ACV) và sử dụng ACV) Bao nhiêu thu nhập hoạt động của sân bay được quản lý.

Chính phủ đã đề xuất với Thủ tướng thông qua kế hoạch đầu tư công “sắp xếp kế hoạch vốn từ ngân sách quốc gia. Từ năm 2016 đến 2020, khoảng 950 tỷ đồng Việt Nam. Phần còn lại là vốn trung hạn từ năm 2021-2025, khoảng 32,02 100 triệu đồng. Hình thức của công ty Tăng vốn nhà nước (ACV là cổ phần do một công ty nhà nước nắm giữ).

Điểm giải quyết trên đường băng của sân bay Nội Bài. Ảnh: M. Duy.

Nếu Thủ tướng không đồng ý Chuyển tài sản hàng không từ Bộ Giao thông vận tải sang ACV dưới hình thức tăng vốn quốc gia, sau đó vốn đầu tư sửa chữa từ sân bay sẽ được hoàn trả cho ACV từ thu nhập hoạt động của tài sản máy bay theo kế hoạch được phê duyệt trong những năm tiếp theo hoặc được Thủ tướng phê duyệt .— -Theo người phụ trách công ty sân bay, nếu kế hoạch vốn được phê duyệt vào đầu tháng 1 năm 2020, việc bảo trì sẽ được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi thực hiện, việc sửa chữa hàng nội bộ sẽ mất khoảng 26 tháng, Tân Sơn Mất đến 23 tháng cho Nhật .

Tại Tân Sơn Nhất, nhà đầu tư cần 6 tháng để thiết kế và lựa chọn nhà thầu, yêu cầu giấy phép xây dựng và 16 tháng thời gian thi công. Đặc biệt là tuyến cất cánh / hạ cánh 25R / 07L, việc xây dựng đường taxi liền kề và đường taxi chờ xây dựng ở phía bắc của bốn mùa thấp điểm (tháng 8 đến tháng 12). Một lối thoát nhanh giữa hai lần cất cánh / hạ cánh và được xây dựng song song trong vòng 16 tháng South Line .

Tại Nội Bài, ngoại trừ thiết kế và thủ tục giống như Tân Sơn Nhất trong 6 tháng, việc xây dựng kéo dài 19 tháng. Đặc biệt, tuyến cất cánh / hạ cánh 1B và đường taxi liền kề sẽ ở Được xây dựng trong vòng bốn tháng thấp nhất. – Tính đến năm 2017, chỉ số đường băng 25R / 07L tại sân bay Tân Sơn Nhất là 48 cấp. Theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), 40- 55 Index. Hàng nội bộ của đường băng 1B (11R / 29L) cũng thường xuyên bị lật và vỡ …

Tuy nhiên, khu vực chuyến bay được quản lý bởi Bộ Giao thông Vận tải, gây ra sự thiếu đầu tư và bảo trì. Vào giữa năm, ACV không có quyền tiến hành sửa chữa lớn và chỉ sửa chữa nhỏ mới có thể đảm bảo an toàn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like