Giao thông

Đề xuất chi 227 tỷ đồng mỗi năm nạo vét sông Xà Rạp

Đây là chi phí của Bộ Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho chuỗi Soài Rạp trong giai đoạn 2021-2025 và Ủy ban nhân dân thành phố đã được thông báo vào ngày 20 tháng 10. Theo các sở, ngành liên quan, mức sụt lún trung bình tại khu vực này là khoảng 2 triệu m3 / năm đối với kênh Soài Rạp trong 5 năm qua. Vì vậy, sông này cần duy trì độ cao đáy luồng -9m để đảm bảo cho tàu trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn ra vào cảng Thành phố Hồ Chí Minh và cảng sông Soài Rạp dễ dàng. – Chuỗi cửa hàng Soài Rạp kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Biển Hoa Đông. Ảnh: Sở GTVT TP.HCM.

Theo Bộ GTVT, nếu Bộ GTVT tổ chức các dự án nạo vét sẽ có lợi vì cơ quan này là đơn vị quản lý tuyến đường biển Soài Rạp. – Nếu được, thành phố yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng quy trình này làm cơ sở thực hiện.

Kênh Soài Rạp (Giai đoạn 2) của dự án nạo vét So được hoàn thành vào giữa năm 2014 đã thực hiện tổng chiều dài 54 km trên 1.308 ha diện tích mặt nước sông của TP.HCM, Long nhãn và Thiên Giang. Tổng mức đầu tư của dự án gần 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Bỉ và vốn tương đương của TP.HCM (624 tỷ đồng). Nhờ có tuyến đường biển mới này, các tàu lớn từ Biển Hoa Đông và Đồng bằng sông Cửu Long vào TP.HCM đã rút ngắn lộ trình rất nhiều.

Cuối năm 2015, UBND TP.HCM từng đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đầu tư, xem xét cho vay vốn ODA và các khoản vay ưu đãi đầu tư khác cho dự án nạo vét kênh Soài Rạp trị giá 7,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 380 triệu USD). Tuy nhiên, đề xuất đã không được chấp thuận.

Theo tính toán, lượng hàng hóa thông qua luồng Soài Rạp đến năm 2025 khoảng 12-150 triệu tấn. Doanh thu từ đường sông trong giai đoạn 2015-2025 ước đạt 580.000-72.400 tỷ đồng.

Sông Soài Rạp là sông Đồng Nai, đầu mối của hệ thống sông Đồng Nai. Sông khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Long An và Thành phố Thiên Giang, và chảy về phía Nam từ huyện Cần Giờ, xã Phù Nam, huyện Nha Trang và xã Bình Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) ra Biển Hoa Đông. Ở cửa sông Soài Rạp. .

Hữu Công

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like