Giao thông

Hai tàu điện ngầm hoàn thành đúng hạn

Theo báo cáo tiến độ đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên (Main City-Thornfield) phải được vận hành vào quý IV năm 2021, thay vì hoạt động như kế hoạch vào cuối năm 2020. . Bản tải xuống (thay mặt Ủy ban Đánh giá Thành phố) vừa được gửi đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và khả năng cân đối vốn (Bộ Quy hoạch và Đầu tư đô thị) vẫn chưa kết thúc.

– Tuyến tàu điện ngầm số 1, qua cầu Sài Gòn đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhiếp ảnh: Hữu Khoa. Đồng thời, Tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành-Tham Lương) cũng phải tiếp tục điều chỉnh thời gian hoàn thành từ năm 2024 đến năm 2026 để thích ứng với thực tế. Do thủ tục quy định. Việc điều chỉnh đầu tư trong hai năm qua chưa được hoàn thành. Hiện tại, đấu thầu dự án phải tạm dừng để chờ hoàn thành thủ tục pháp lý. Lý do là Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa có ý tưởng đánh giá vốn và năng lực. Số dư quỹ (bao gồm điều chỉnh thời gian thực hiện dự án). Ngoài ra, nhiều sở và cơ quan chưa gửi ý kiến ​​bằng văn bản về việc đánh giá các tài liệu tái thiết dự án. Từ năm 2007, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn 1 (dài 20 km). Tổng mức đầu tư là 17,4 nghìn tỷ đồng, sẽ được phê duyệt vào năm 2010 trên cơ sở điều chỉnh thiết kế và thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng yên, nâng tổng mức đầu tư lên 47 nghìn tỷ đồng. Hiện tại, dự án chiếm khoảng 68% tổng khối lượng kỹ thuật.

Tính toán dự án Tuyến Metro số 2 (dài 11,3 km), tổng mức đầu tư thay đổi là 26 nghìn tỷ đồng 48 nghìn tỷ đồng. Dự án đang xây dựng một tòa nhà hành chính.

Hai dự án này chậm tiến độ và thiếu vốn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhiều bộ, ban ngành trung ương để hoàn thiện hồ sơ tổng yêu cầu điều chỉnh đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hữu Nguyễn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like