Giao thông

Đấu thầu miễn phí biển số xe cho người

Ngày 17/10, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an cho biết, đây là một trong những giải pháp được Bộ Công an tính toán khi xây dựng dự án luật đảm bảo trật tự ATGT. Nếu được Quốc hội thông qua thì phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch của quá trình đấu giá biển số ô tô.

Hiện tại mọi người tham gia đấu giá sẽ mất phí đầu tiên. Theo Đại tá Bình, với hình thức đấu giá biển số xe, người dân không phải trả tiền mà sẽ được thực hiện trực tuyến chứ không phải trực tiếp. Dự kiến ​​sẽ nộp số tiền đấu giá biển số vào ngân sách nhà nước, một phần sẽ do đơn vị sử dụng, ban đấu giá dùng để mua phương tiện, in biểu mẫu … Theo Đại tá Bình, để hoàn thiện quy trình, phương thức đấu giá. Bài học kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Do đó, việc đấu giá sẽ do công ty có uy tín, kinh nghiệm thực hiện, CSGT chỉ đóng vai trò quản lý, giám sát quá trình thực hiện. Ảnh: Hồng Hải

Đại tá Bình cho biết khi nói về phương thức đấu giá là phòng CSGT sẽ thiết lập hệ thống dữ liệu kho số. Hàng tháng, phòng cảnh sát giao thông hiển thị hệ thống này và thông báo để người dân lựa chọn, đấu giá.

Anh Bình lấy ngày 01/01/2021 làm ví dụ, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội lập ra. Mọi người có thể chọn trong số 1.000 hệ thống biển số. Sau đó, chọn một số khi cần thiết, và cảnh sát sẽ tách ra và để công ty đấu giá tiến hành quá trình đấu giá theo kế hoạch.

Nếu Quốc hội thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì biển số sẽ được đấu giá khi thắng, chủ xe có thể toàn quyền quyết định, quyết định và sở hữu biển số đó suốt đời. Biển số được dán cho cả người, cho xe chứ không dán cho ô tô như bây giờ.

Theo vị trưởng cảnh sát giao thông, nếu đấu giá sẽ có một lượng lớn kho chứa 5 số, tránh lãng phí, thu về số tiền lớn, giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, hơn nữa giúp đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Các tấm đăng ký xe trong cuộc đấu giá do cơ quan công an tính toán. Cây thông sẽ được chia thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là biển số có 5 chữ số giống nhau; nhóm thứ hai gồm 4 chữ số cuối giống nhau; nhóm thứ ba là 3 chữ số giống nhau; nhóm thứ tư là số sau lớn hơn số trước và nhóm thứ năm gồm Bất kỳ số nào, vì mọi người có sự lựa chọn khác nhau trong bốn nhóm trên.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like